Czym jest optymalizacja podatkowa?

Materiał partnera
2019-09-12
Doradztwo podatkowe

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z licznymi obciążeniami finansowymi, w tym też podatkowymi. Na gruncie prawa istnieją jednak różne rozwiązania, z których przedsiębiorcy mogą legalnie korzystać w celu zmniejszenia kosztów w tym zakresie. Działania takie określane są mianem optymalizacji podatkowej. W artykule wyjaśniamy, co obejmuje jej zakres i na jakich zasadach działa.

Optymalizacja podatkowa – co to jest?

Optymalizacja podatkowa kojarzona jest często z uchylaniem się od płacenia podatków przez przedsiębiorstwa. Tymczasem optymalizacja podatkowa jest unikaniem lub minimalizowaniem opodatkowania usankcjonowanym przez prawo – w wyniku zastosowania ogólnodostępnych i legalnych rozwiązań. Funkcjonuje w wielu systemach prawnych, choć z powodu mylnego definiowania wzbudza pewne kontrowersje.

Według polskich przepisów przedsiębiorca może zastosować w ramach działalności gospodarczej takie rozwiązania, które są zgodne z prawem i rzeczywistością, a które są dla niego korzystne pod kątem prawa podatkowego. Na tym założeniu właśnie opiera się optymalizacja podatkowa, jaką oferują biura rachunkowe takie jak Podatek w Starogardzie Gdańskim w ramach doradztwa podatkowego dla firm.

Zakres optymalizacji podatkowej obejmuje różnego rodzaju działania, a wśród nich przede wszystkim planowanie podatkowe. To czynności, które zmierzają do minimalizacji podatków, wyeliminowania ryzyka oraz uzyskania stabilizacji przedsiębiorstwa pomimo wyższych obciążeń finansowych czy też zwiększenia obciążeń podatkowych wraz z wynikiem finansowym, co przyczynia się do budowania wyższej zdolności kredytowej.

W czym przejawia się optymalizacja podatkowa?

Na początku warto wskazać, czym jest uchylanie się od podatków tak często mylone z optymalizacją podatkową. Uchylanie się przez przedsiębiorcę od obciążeń finansowych jest czynem zabronionym i obejmuje działania takie jak:

  • zatajenie przedmiotu opodatkowania;
  • nierzetelne prowadzenie księgowości;
  • fałszywe kwalifikowanie kosztów;
  • zorganizowanie niewypłacalności;
  • niepłacenie podatków w sposób jawny.

Optymalizacja podatkowa natomiast to prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki osobowej zamiast kapitałowej, co pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania. W jej zakresie leżą też rozwiązania takie jak tworzenie podatkowych grup kapitałowych.

Na gruncie podatku dochodowego rozliczanego na zasadach ogólnych przykładem optymalizacji podatkowej będzie łączenie źródeł przychodu. Sam wybór formy opodatkowania korzystnej dla przedsiębiorcy jest podstawowym narzędziem w procesie optymalizacji podatkowej.

Opracowanie artykułu:

Biuro Księgowo-Doradcze Podatek Maria Paluch

al. Armii Krajowej 28/2, 83-200 Starogard Gdański pomorskie
e-mail
www