Gdzie znajduje zastosowanie klimatyzacja precyzyjna?

Materiał partnera
2019-10-21

Klimatyzacja precyzyjna to nowoczesne rozwiązanie dedykowane dla wyspecjalizowanych pomieszczeń technicznych. Stosuje się ją w miejscach, gdzie istnieje konieczność zapewnienia niezmiennej temperatury i wilgotności. Rygorystycznie kontrolowany mikroklimat jest niezbędny do prawidłowego działania wszystkich zainstalowanych w pomieszczeniu urządzeń. Jakim wymaganiom musi sprostać klimatyzacja precyzyjna?

Nieprzerwana praca w zmiennych warunkach

Klimatyzacja precyzyjna musi pracować nieprzerwanie przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Istotny jest fakt, że praca ta musi odbywać się przy zmiennych, zewnętrznych parametrach powietrza. Jak informuje specjalista z firmy Klimat, która zajmuje się montażem i serwisem klimatyzacji- klimatyzacja precyzyjna musi działać stabilnie nawet przy dużych wahaniach temperatury na zewnątrz budynku. Jej instalacja konieczna jest np. w serwerowniach, gdzie pracujące urządzenia generują znaczne ilości ciepła, które musi być stale odprowadzane, by nie doprowadzić do niebezpiecznego wzrostu temperatury , co mogłoby mieć negatywny wpływ na poprawne funkcjonowanie tylu sprzętów.

Utrzymywanie stałej temperatury przez cały czas

Klimatyzacja precyzyjna musi wyróżniać się wysoką wydajnością chłodzenia. Jej głównym zadaniem jest utrzymywanie w danym pomieszczeniu jednakowej, stałej temperatury. Zastosowanie klasycznych systemów klimatyzacyjnych nie sprawdzi się w każdej sytuacji. Tylko specjalistyczny sprzęt może poradzić sobie z dużymi ilościami ciepła, wydzielanymi przez pracujące urządzenia. Poza prawidłową temperaturą, ważne jest również utrzymywanie w pomieszczeniu odpowiedniej wilgotności. Zbyt wysoka zawartość pary wodnej w powietrzu może doprowadzić do jej kondensacji, co może spowodować poważną awarię lub nawet zniszczenie sprzętów.

Możliwość sterowania wybranymi parametrami

Klimatyzacja precyzyjna musi mieć możliwość bardzo dokładnego sterowania jej parametrami. Dzięki temu uzyskuje się ściśle określone warunki, niezbędne do pracy w wielu branżach. Ponadto musi ona oferować możliwość programowania złożonych procesów. Chodzi głównie o ustawienie różnych cyklów pracy o zróżnicowanym zapotrzebowaniu na chłodzenie. Taka technologia powinna też wyróżniać się systemami zabezpieczającymi, których zadaniem jest minimalizacja ryzyka nieplanowanego wyłączenia się systemu chłodzenia. Istotna jest także możliwość łatwej rozbudowy całej instalacji poprzez dołączanie kolejnych modułów.

Gdzie warto zainstalować klimatyzację precyzyjną?

Klimatyzacja precyzyjna sprawdzi się w serwerowniach, laboratoriach i dużych sieciach telekomunikacyjnych. Obecna jest ona również w wielu urzędach, zaawansowanych technologicznie przedsiębiorstwach i placówkach medycznych. System ten stosowany jest również w wielu branżach spożywczych np. w pomieszczeniach do przechowywania wina, czy cygar.

Opracowanie artykułu: