czas czytania: 3 min

Jakie dokumenty sporządza notariusz?

notariusz

Notariusz jest prawnikiem sporządzającym akty stosowania prawa. Do jego podstawowych usług należy udzielanie pomocy prawnej. Jako osoba godna zaufania publicznego jest zobowiązany do wykonania pewnych określonych przez strony czynności lub zapewnienia im potrzebnej notarialnej formy. Wykonywane przez notariuszy działania tworzą urzędowe dokumenty. Kiedy zatem warto skorzystać z ich usług?

Definicja notariusza 

Nazywany dawniej rejentem notariusz jest publicznym funkcjonariuszem, którego siedziba znajduje się w kancelarii notarialnej. Na to stanowisko powoływani są przez ministra sprawiedliwości prawnicy. Wykonywane przez nich usługi notarialne reguluje dokładnie prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku oraz właściwe przepisy. Według nich prawnik może korzystać z przysługującej mu ochrony. Osoba pełniąca tę funkcję jest upoważniona do czynności notarialnych, a więc do tworzenia aktów. Jej głównym zadaniem jest zapobieganie sądowym sporom. Jest to możliwe poprzez zapewnienie kontaktu z profesjonalnym prawnikiem, który odpowiada za formalnoprawną poprawność tworzonych pism. Jednocześnie zachowuje prawne wymogi i wypełnia wolę osób, dla których prowadzone są działania.

Podstawowe dokumenty opracowywane przez notariuszy 

Jedną z głównych funkcji prawnika na tym stanowisku jest sporządzanie aktów notarialnych, wynikających z przepisów prawnych lub które są zlecone przez klientów. Stosuje się to szczególnie do wymogu utworzenia umowy sprzedaży, czy darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do obiektu mieszkalnego. Umowy dotyczące dożywocia, działu spadku, majątków małżeńskich czy anulowania współwłasności nieruchomości również obligują do formy aktu notarialnego. Kancelaria notarialna będzie także miejscem, do którego powinny się udać osoby zajmujące się handlem np. w przypadku sporządzania umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjnej.

W obrębie prawa spadkowego notariusz tworzy następujące dokumenty:

  • Umowy: sprzedaży spadku i jego działu oraz zrzeczenia się dziedziczenia,
  • Testamenty,
  • Protokoły: odbioru oświadczenia otrzymania lub odrzucenia spadku oraz otwarcia i powiadomienia o testamencie,
  • Akty poświadczenia dziedziczenia: wyznaczają spadkobierców przypadającego im w udziale spadku oraz osoby, dla których sporządzono zapisy windykacyjne. 

Dodatkowo prawnicy wykonujący czynności notarialne sporządzają wypisy, odpisy oraz wyciągi dokumentów. Mogą także wykonywać na zlecenie projekty świadectw, oświadczeń oraz innych pism.

Co dokładnie wchodzi w skład aktów notarialnych? 

Struktura aktu notarialnego jest nierozerwalnie związana z czynnościami prawnymi. Ich przedmiotem jest zwykle zmiana własności nieruchomości czy praw do spadku, prawa wieczystego użytkowania oraz spółdzielczych własnościowych praw do obiektów. Akty notarialne obejmują umowy spółek komandytowych i akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz majątkowe małżeństw. W ich skład wchodzą także różnego rodzaju pełnomocnictwa do czynności wymuszających taką formę dokumentu.

W celu skorzystania z usług notariusza należy najpierw dostarczyć właściwe dokumenty, które będą stanowić niezbędną podstawę do wykonania dalszych działań. Są one zwykle ustalane podczas pierwszej konsultacji z prawnikiem. Potrzebne również będą standardowe poświadczenia, takie jak dokument tożsamości, paszport czy kopia aktów stanu cywilnego. Osoby prawne muszą natomiast okazać wykaz z KRS oraz akty związania albo powołania.