Odzież robocza i ochronna powinna być zapewniona przez pracodawcę. Szczególnie dotyczy to przypadków zagrożenia zdrowia i życia. W związku z ogłoszonym stanem epidemii koronawirusa w Polsce szczególnej ochrony wymagają osoby walczące z wirusem. Dowiedz się, czego potrzebują lekarze i pielęgniarki. Sprawdź, jakie wymagania muszą spełniać ubrania medyczne.

Obowiązkowa odzież ochronna i wymagania

O udostępnieniu pracownikom odzieży roboczej i ochronnej informuje Kodeks Pracy. Szczególnie dotyczy to zawodów i branż, w których osoby narażone są na utratę życia lub zdrowia. Z powodu zagrożenia epidemią koronawirusa w Polsce szczególnie wskazane jest dostosowanie się do tego wymogu. Personel medyczny, który opiekuje się chorymi, jak i podejrzanymi o zarażenie wirusem SARS-CoV-2 musi stosować środki ochrony indywidualnej. Ochronę osobistą umożliwią mundurki medyczne, na które składają się kombinezony i fartuchy. W przypadku kombinezonów odzież ochronna powinna zabezpieczać w zgodzie z kategorią III. Zalicza się do niej ubrania specjalistyczne, które zabezpieczają przed czynnikami zagrażającymi zdrowiu lub życiu. Kombinezony dla lekarzy powinny być:

 1. Typu 5 (zgodnie z normami EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010) – zabezpieczać przed pyłami
 2. Typu 6 (zgodnie z normą EN 13034:2005)

Ubrania medyczne muszą zapewniać ochronę biologiczną i antystatyczną, a także być zgodne z normami EN 14126 i 1149-5. Ponadto powinny należeć do grupy odzieży chroniącej przed skażeniem radioaktywnym, a więc odpowiadać normie EN 1073-2. W przypadku fartucha medycznego powinien się cechować:

 • Warstwami ochronnymi – SMS, które zabezpieczą przed tak zwanymi płynnymi aerozolami w teście Spray według AAMI bądź podobnym. Muszą zabezpieczać przed wchłanianiem cieczy (w teście hydrostatycznym w zgodności z poziomem AAMI) bądź podobnym. Poza tym powinien chronić przed gronkowcem złocistym w teście na niezawodność bakteryjnej filtracji (BFE) na poziomie około 87%
 • Właściwą formą – dobrze, aby był wiązany z tyłu na troki i zawierał dodatkowe zapięcie u góry na tak zwany przylepiec – ważne, aby był oznakowany poziom ochrony według AAMI lub podobny. Rękawy powinny być obszyte taśmą ochronną z silikonu.
 • Odpowiednim materiałem – chroniącym przed patogenami i wykazującym się 1 klasą palności. Najlepiej, aby fartuch ochronny był wykonany z włókniny polipropylenowej SMS. Nie powinien zawierać: polietylenu, celulozy oraz lateksu.
 • Stosownym rozmiarem i barwą – wymiarami L lub XL (uniwersalnym) i kolorami niebieskim lub żółtym

Fartuch medyczny musi chronić przed aerozolami, penetracją w przypadku krwiopochodnych patogenów (zgodnie z normami PN-EN 374 bądź ASTM 1670 oraz 1671), płynnymi aerozolami czy przenikaniem cieczy.

Akcesoria BHP i środki do dezynfekcji

Oprócz ubrań medycznych do środków ochrony osobistej w przypadku lekarzy czy pielęgniarek należą ponadto:

 1. Gogle – zgodne z normami EN166 ochrony indywidualnej oczu oraz EN170, zawierającymi filtry chroniące przed promieniowaniem nadfioletowym. Ważne: Muszą posiadać certyfikat CE!
 2. Półmaski i maseczki – powinny spełniać normy EN149 w zakresie ochrony układu oddechowego i wykazywać właściwości filtrujące. W ten sposób zabezpieczają przed cząstkami. Wyróżnia się również (według klasy bezpieczeństwa) półmaski FFP2 (w klasie ochronnej 2) oraz FF3 (w klasie ochronnej 3), chroniącymi między innymi przed przeciekami, pyłami i bakteriami. W przypadku maseczek ochronnych muszą być oznakowane kategorią 2 i odpowiadać normie EN14683
 3. Rękawice – odpowiadające standardom medycznym ASTM D7907 w sprawie ochrony przed bakteriami i wirusami. Muszą również być zgodne z normami: EN 455-1-2-3 oraz ISO (9001 i 13485)
 4. Osłony na obuwie – zamiast butów BHP uzupełniają strój. Ich zadaniem jest ochrona butów oraz nogawek przed zanieczyszczeniami. Muszą odpowiadać wymaganiom normy EN 1426

W sklepach z artykułami i sprzętem BHP należy się poza tym zaopatrzyć w środki do dezynfekcji. Ważne, aby pomieszczenia i urządzenia były dezynfekowane. Wymagana jest higieniczna dezynfekcja rąk zgodna z normą EN 1500 oraz chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodna z normą EN 12791. W tym celu należy stosować właściwy płyn do dezynfekcji. W przypadku higienicznej dezynfekcji czynność powinna trwać 20 sekund. Natomiast chirurgiczna – 90 sekund. Środek do dezynfekcji powinien wykazywać właściwości: niszczące grzyby (drożdżopodobne), bakteriobójcze oraz wirusobójcze.

Uwaga: Prowadzisz sklep BHP? zajmujesz się produkcją odzieży ochronnej lub środków do dezynfekcji? Skontaktuj się mailowo i napisz na adres: oferty@mz.gov.pl. W wiadomości podaj następujące dane:

 • Nazwę podmiotu
 • NIP
 • Dane kontaktowe (przedstawiciela oferenta) – imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy
 • Informacje na temat towaru – liczby sztuk, propozycji ceny (brutto, w tym: koszt dostawy), terminu oraz okresu odbioru
 • Formy płatności

W e-mailu załącz także dokument potwierdzający spełnienie wymagań pod względem jakości. Dołącz skany bądź wymagane certyfikaty. Ważne: Certyfikat powinien się składać z potrzebnych danych umożliwiających identyfikację koproducenta. Chcesz pomóc w produkcji odzieży i akcesoriów ochronnych? Zgłoś się na adres mailowy: pomagamy@mr.gov.pl!

Źródło: GOV