Szkolenie z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy to podstawa! Nie można bowiem rozpocząć pracy, jeśli tego szkolenia się nie odbyło. Szkolenie musi zorganizować pracodawca, nie może ono odbywać się poza godzinami pracy, a do tego mus odbyć się jeszcze przed powierzeniem jakichkolwiek obowiązków. Jednak kto powinien takie szkolenie poprowadzić? Sprawdź!

Po co robi się szkolenie BHP?

Na początek warto odpowiedzieć sobie na pytanie - po co w ogóle organizowane są szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy? Jak mówi nam ekspert firmy Awama BHP, szkolenia te są szalenie ważne. Przede wszystkim są one sposobem na przygotowanie pracownika na różne okoliczności. Nikt nie chce, aby w trakcie pracy zdarzały się jakieś wypadki, ale niestety - takie sytuacje miewają miejsce. Dlatego właśnie firmowe szkolenia BHP mają na celu zapoznanie nowych pracowników z ich obowiązkami i środowiskiem pracy.

Podczas szkolenia poruszane są zagadnienia dotyczące potencjalnych zagrożeń na miejscu pracy. Uczestnicy szkolenia BHP są zapoznawanie z zasadami, które niezbędne są do wykonania ich pracy. Do tego otrzymują ogólne informacje na temat tego, jakie są aktualne przepisy prawa, jeśli chodzi np. o zgłaszanie wypadków w miejscu pracy.

Kto może przeszkolić nowego pracownika z zakresu BHP?

Skoro już wiemy, jak wygląda szkolenie, to czas odpowiedzieć na pytanie, kto je może prowadzić?

Szkolenie BHP dla nowego pracownika może przeprowadzić albo pracodawca, albo osoba, która uprawniona jest do prowadzenia szkoleń z zakresu BHP. Z reguły jednak wybierana jest ta druga opcja, czyli zlecenie wykonania szkolenia komuś, kto zajmuje się tym zawodowo. Dlaczego?

Ta opcja dla pracodawców jest wygodniejsza, nie muszą się przygotowywać samodzielnie do tego, aby przeprowadzić szkolenie, nie muszą na nie tracić czasu i mają pewność, że szkolenie jest merytorycznie przygotowane pod potrzeby nowej osoby w firmie. Pracodawca, który nie ma pełnego zakresu wiedzy z dziedziny BHP, niekoniecznie będzie czuł się na siłach, aby poprowadzić takie szkolenie pracownicze.

Według przepisów jednostkami, które uprawnione są do prowadzenia szkoleń z zakresu BHP, są między innymi ośrodki dokształcania, placówki naukowe, placówki kształcenia ustawicznego czy placówki kształcenia praktycznego. Oprócz tego do szkoleń są uprawnione osoby, które prowadzą działalność szkoleniową w zakresie prowadzenia kursów BHP. Szkolenie odbywa się na zlecenie pracodawcy.

Szkolenia BHP to podstawa, bez której nie możesz pracować! Koniecznie mniej to nas uwadze, zanim podejmiesz nową pracę.