Każdy zakład produkcyjny i przedsiębiorstwo korzystające ze specjalistycznych urządzeń jest zobligowane do wykonywania audytów bezpieczeństwa maszyn. Takie zadania realizują profesjonalni audytorzy ze spółki Safcon.

Audyt maszyn w przedsiębiorstwie

Specjaliści ze spółki Safcon są doskonale przeszkoleni i przygotowani do przeprowadzania profesjonalnych audytów maszyn, urządzeń oraz linii produkcyjnych. Takie działanie ma na celu sprawdzenie sprawności i zgodności maszyn z wymaganiami Dyrektywy Maszynowej oraz innych przepisów obowiązujących w danej chwili.

Audyt bezpieczeństwa maszyn ma zapewnić ciągłość i bezawaryjność działania oraz bezpieczeństwo zakładu i pracowników, którzy obsługują urządzenia. Celem jest wykrycie wszelkich nieprawidłowości, które mogą wpływać na stan techniczny maszyny.

Do wykonania tak ważnego audytu konieczne jest zatrudnienie wykwalifikowanego audytora, który dobrze orientuje się w obowiązujących normach i przepisach prawnych, a także zna prawidłową budowę urządzeń i wymagania techniczne. Pracownicy spółki Safcon, która została powołana na członka Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN KT nr 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii), są gotowi do przeprowadzenia nawet wymagających i obszernych audytów bezpieczeństwa maszyn.

Na czym polega audyt bezpieczeństwa maszyn?

Audyt obejmuje określenie niebezpiecznych elementów maszyn, środków bezpieczeństwa technicznego oraz wywiad na temat szczegółów funkcjonowania zakładu i urządzeń. Część praktyczna to testy funkcjonalności środków bezpieczeństwa, pomiary dobiegu, oceny osłon, instalacji i stosowanych procedur.

Opowiada nam jeden z przedstawicieli Spółki Safcon.

Każde urządzenie jest szczegółowo sprawdzane pod kątem prawidłowego działania, czy też ogólnego stanu technicznego.

Każdy z etapów działań podejmowanych w trakcie audytu pozwala na stworzenie raportu technicznego z oceny bezpieczeństwa maszyny.

Ocena ryzyka maszyn z Safcon

Testy stanu technicznego maszyn oraz parametrów różnych zjawisk wokół nich w zakładzie pozwalają na szczegółową ocenę ryzyka. Ma to na celu zidentyfikowanie zagrożeń, które mogą występować w miejscu działania lub obsługi danej maszyny, czy też linii produkcyjnej.

Eksperci firmy Safcon działają według autorskiej metodologii oceny ryzyka wg ISO/TR 14121-2 oraz PN-EN ISO 12100.

Oferta spółki Safcon obejmuje:

  • doradztwo techniczne;

  • projektowanie obwodów sterowania realizujących bezpieczeństwo nowych i użytkowanych już maszyn;

  • audyty bezpieczeństwa;

  • analizy systemów sterowania;

  • pomiary dobiegu.