Firma Archiwum Słowik Jarosław, której siedziba znajduje się w miejscowości Bielsko-Biała, specjalizuje się w świadczeniu szeroko pojętych usług archiwizacyjnych. Jedną z nich jest organizacja archiwów zakładowych. Sprawdź, co tak właściwie oznacza termin „archiwum zakładowe” oraz czym dokładnie w tej materii zajmują się pracownicy tego przedsiębiorstwa i jakie działania wówczas podejmują.

Archiwum zakładowe – wyjaśnienie pojęcia

Archiwum zakładowe to komórka organizacyjna, której rolą jest przyjmowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej.

Oznacza to, iż wszystko, co nie jest potrzebne do bieżącego prowadzenia działalności, ale powinno być przechowywane np. na potrzeby ewentualnej kontroli lub na potrzeby przekazania dokumentacji do archiwum państwowego po upływie określonego czasu, musi być ewidencjonowane w tym konkretnym miejscu

– opowiada przedstawiciel przedsiębiorstwa. Archiwa zakładowe w jednostkach i instytucjach centralnych są powoływane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Kierownik powołanej jednostki organizacyjnej jest odpowiedzialny za prawidłowe przechowywanie dokumentacji. Aby uniknąć błędów i pomyłek na etapie planowania procesu archiwizacji, warto zasięgnąć porady profesjonalnego przedsiębiorstwa. To właśnie w tym pomocna okaże się wiedza pracowników firmy Archiwum Słowik Jarosław.

Zakres usług firmy Archiwum

Firma Archiwum Słowik Jarosław przede wszystkim oferuje w tej materii specjalistyczne doradztwo w zakresie przechowywania i postępowania z zasobem aktowym. Usługa organizacji archiwów zakładowych obejmuje także projekt pomieszczenia magazynowego. Taki lokal powinien znajdować się w miejscach nienarażonych na działanie wilgoci, która mogłaby negatywnie wpłynąć na stan dokumentacji. Archiwum należy w pełni zabezpieczyć przed pożarem, włamaniem, nasłonecznieniem i innymi zjawiskami. Na wyposażeniu powinny znajdować się m.in. regały ustawione według szczegółowych wytycznych, urządzenia do pomiaru temperatury i wilgoci, drabinki, schodki, zamykane szafy.