czas czytania: 3 min materiał partnera

Piaski przeszłości, czyli odkrywanie głęboko zakopanej historii

usługi archeologiczne

Thor, potężny nordycki bóg burzy i piorunów, znany super bohater z komiksów Marvela, ale nie tylko. Thor, a dokładnie APB THOR to ludzie z pasją, którzy od wielu lat zajmują się badaniem historii poprzez wykopaliska oraz wszelkie inne działania związane z archeologią. Dzięki ich pracy możemy poznać wiele tajemnic z przeszłości, dowiedzieć się jak wyglądała infrastruktura miast, jak żyli nasi przodkowie i czym się zajmowali.

Czym jest archeologia?

Archeologia to nauka, która na podstawie odnalezionych materiałów oraz źródeł archeologicznych, odnalezionych w wodzie, w ziemi i na jej powierzchni, odtwarza kulturowo-społeczną przeszłość człowieka. Badaniem minionych epok i dawnych cywilizacji zajmują się archeolodzy, którzy gromadzą, dokumentują oraz analizują odnalezione relikty przeszłości. Na rynku istnieje wiele firm, proponujących usługi archeologiczne. APB THOR to grupa profesjonalnych archeologów zajmujących się badaniem dziedzictwa kulturowego na terenie całego kraju. Mająca siedzibę w Gnieźnie, mieście zbudowanym na siedmiu wzniesieniach, ważnym historycznie dla Polski, działa prężnie od 2013 roku, poszerzając nieustannie grono swoich klientów.

Badania rozpoznawcze i wykopaliskowe

Firma APB Thor prowadzi w ramach swojej działalności badania rozpoznawcze i wykopaliskowe. Archeologiczne badania rozpoznawcze polegają na sprawdzeniu, czy na danym terenie znajdują się ważne pod kątem historycznym elementy. Badania te dzielą się na powierzchniowe i sondażowe. Przeprowadzane są podczas wszelkiego rodzaju prac budowlanych. Badania wykopaliskowe, do których zaliczają się badania interwencyjne, wyprzedzające badania ratownicze oraz stacjonarne badania systematyczne, obejmują zarówno wąski teren (około 20% terenu budowy), jak też całą powierzchnię danej inwestycji. Ich celem jest ochrona zabytków przed zniszczeniem podczas wykonywania prac budowlanych. Zadanie archeologów polega na odkryciu, udokumentowaniu a także wydobyciu z ziemi reliktów z dawnych czasów. Pieczę nad całym procesem sprawuje Wojewódzki Konserwator Zabytków, a wszystkie wykonywane działania muszą być prowadzone zgodnie z jego wytycznymi.

Nadzory archeologiczne

Prowadzi się je w trakcie prac budowlanych, a ściślej robót ziemnych, związanych z budową wodociągów, dróg czy różnego rodzaju budynków, w miejscu, gdzie mogą znajdować się ważne historycznie ślady przeszłości. Zadaniem archeologów jest nadzorowanie oraz udokumentowanie prac, które mogą spowodować zniszczenie zabytków albo innych elementów archeologicznych. Nadzory archeologiczne prowadzone są po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia, na mocy decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków.

APB THOR poza prowadzeniem szeroko rozumianych badań archeologicznych, obejmujących wykopaliska, badania rozpoznawcze czy nadzór archeologiczny, zajmuje się również sporządzaniem specjalistycznych analiz z zakresu archeozoologii, dendrologii, archeobotaniki. Pracownicy, uzbrojeni w specjalistyczne narzędzia i sprzęt zabezpieczają, ale również rekonstruują zabytki archeologiczne, w tym naczynia ceramiczne czy metalowe przedmioty. Pracownia archeologiczna prowadzi szkolenia oraz doradztwo z zakresu archeologii, a jej pracownicy są autorami wielu publikacji o tematyce archeologicznej.