Bardzo wiele osób pracujących na różnych stanowiskach w branży przemysłowej, a szczególnie zajmującej się produkcją jest narażonych na działanie szkodliwych czynników. Mogą one prowadzać do pogorszenia ogólnego stanu zdrowia i zachorowania na różne choroby. Aby jak najlepiej zadbać o pracowników, konieczne jest wykonanie badań laboratoryjnych mających na celu pomiar różnych czynników  szkodliwych. Sprawdź, co dokładnie warto o tym widzieć.

Czemu pomiar czynników szkodliwych w środowisku pracy jest tak ważny?

Bardzo wiele stanowisk pracy obarczone jest oddziaływaniem na różne szkodliwe czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne czy różnego rodzaju pyły lub cząsteczki stałe. Szczególnie narażone na to są osoby pracujące w szeroko rozumianym przemyśle zajmujących się różnego rodzaju procesami produkcyjnymi. Oczywiście różne zagrożenia pojawiają się też na innych stanowiskach pracy, jak np. w przypadku robotników wykonujących prace z użyciem pilarki spalinowej czy młota udarowego. Zadaniem pracodawcy jest regularny pomiar czynników szkodliwych w środowisku pracy, czym zajmuje się Laboratorium Badań Środowiskowych Kilińska, Sampolska i Stępień. Jest to tak ważne, gdyż firmy zatrudniające pracowników na pierwszym miejscu powinny dbać o ich zdrowie, dobre samopoczucie i o jak najbardziej komfortowe warunki pracy, co przekłada się na ich wydajność oraz produktywność.

Występowanie różnych czynników szkodliwych na stanowisku pracy, nawet o niewielkich stężeniach może wraz z upływem dłuższego czasu znacząco wpływa na pogorszenie się stanu zdrowia pracowników, a co gorsze może prowadzić do rozwinięcia się choroby zawodowej. W związku z tym, wszystkie zakłady produkcyjne powinny za wszelką cenę zapewniać pracownikom jak najlepsze warunki pracy. Czynniki uciążliwe w środowisku pracy dzielą się na chemiczne, biologiczne, fizyczne, a także pyłowe. Do czynników fizycznych zalicza się przede wszystkim poziom hałasu (który może prowadzić di uszkodzenia słuchu), poziom ciśnienie akustycznego, drgania mechaniczne (o ogólnym działaniu na organizmu lub miejscowo – przede wszystkim na kończyny górne), mikroklimat zimny i gorący, a także promieniowanie jonizujące, a nawet wyeksponowanie na oświetlenie sztuczne.

Jakie czynniki szkodliwe na stanowiskach pracy występują najczęściej?

Do czynników biologicznych, które są uznawane za szkodliwe na stanowisku pracy zalicza się przede wszystkim kontakt z różnego rodzaju wirusami, bakteriami, grzybami, pasożytami  lub innymi żywymi organizmami zdolnymi do wywołania u człowieka choroby. Zdecydowanie szerszą grupą czynników są chemiczne substancje o działaniu toksycznym, drażniącym alergizującym, rakotwórczym lub wykazujące aktywność biologiczną. W obszarze tej grupy wymienia się bardzo wiele różnych metali, tworzyw sztucznych i związków chemicznych. Bardzo często pojawiają się one w zakładach produkcyjnych, więc trzeba poddawać ich stężenie regularnym badaniom.

Najlepiej skorzystać z usług sprawdzonego, doświadczonego i posiadającego niezbędne certyfikaty Laboratorium Badań Środowiskowych Kilińska, Sampolska i Stępień z Gdańska, które do każdego zlecenia podchodzi w sposób indywidulny, przedstawiając zleceniodawcy dokładny raport z przeprowadzonych badań, wraz z oceną ryzyka zawodowego. Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że pomiarowi na stanowiskach pracy podlega stężenie pyłków i cząstek stałych we wdychanym powietrzu, które bardzo często są obecne podczas obróbki tworzyw sztucznych i innych materiałów. Dobro pracownika musi być na pierwszym miejscu i trzeba o nie bezwzględnie jako pracodawca dbać, a stężenie czynników szkodliwych nie może przekraczać obowiązujących norm.