Rozliczanie obrotu w działalności gospodarczej: ryczałt i podatek dochodowy

Materiał partnera
2019-11-19

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do odprowadzania podatku dochodowego w czterech formach: ryczałtu, zasad ogólnych, podatku liniowego oraz karty podatkowej. Istnieją jednakże sytuacje, w których osoba prowadząca działalność gospodarczą, może skorzystać ze zwolnienia z jego opłat. Taka sytuacja istnieje w przypadku podatku VAT. Warto rozważyć wszystkie możliwe opcje w porozumieniu z doradcą podatkowym.

Charakterystyka podatku ryczałtowego

Konkretnie nazywany ryczałtem ewidencjonowanym stanowi jedną z czterech form opodatkowania dochodu osób fizycznych, czyli PIT. Nie może z niego jednak skorzystać każdy przedsiębiorca. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym wskazuje podmioty, które są wyłączone z możliwości jego zastosowania. Wykluczenie obejmuje osoby, które wybrały kartę podatkową lub są okresowo zwolnione z podatku dochodowego, jak również ci, którzy założyli własną działalność i świadczą usługi na rzecz byłego pracodawcy. To także między innymi podatnicy prowadzący:

  • apteki,
  • działalność w związku z udzielaniem pożyczek pod zastaw lub lombardu,
  • pozarolniczą działalność w formie wolnego zawodu,
  • handel częściami do pojazdów mechanicznych.

Stawki różnią się w zależności od rodzaju prowadzonego biznesu i wynoszą: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 17% oraz 20%. Podstawę do opodatkowania stanowi przychód, który nie zostaje pomniejszony o koszty jego uzyskania. Przed decyzją o wyborze warto skonsultować się z doradcą podatkowym z Biura Doradztwa Gospodarczego BDG w Gostyniu. Zaletą są przede wszystkim relatywnie niskie wartości podatkowe, jak również możliwość rozliczania się kwartalnie. Ponadto taka forma opodatkowania nie wymaga prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Wady to z kolei brak możliwości korzystania z ulg oraz rozliczania wspólnego z małżonkiem, a także kosztów uzyskania przychodów.

Podatek od towarów i usług – VAT

Podatek VAT stanowi oddzielną formę opodatkowania obrotu. Osoba zakładająca własną działalność gospodarczą może ewentualnie rozważyć możliwość zwolnienia z obowiązku jego opłacania. Jest to możliwe, jeśli obroty w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 200 tysięcy złotych bez wliczonego podatku – zwolnienie podmiotowe. Nie można tego zrobić w przypadku na przykład: dostawców wyrobów z metali szlachetnych, towarów objętych akcyzą, budynków, ich części oraz terenów budowlanych. Istnieje także zwolnienie przedmiotowe, które obejmuje ze względu na typ świadczonych usług, np. pocztowych, medycznych, nauki języków obcych. Czynni podatnicy są zobowiązani do prowadzenia ewidencjiVAT i rozliczeń miesięcznych bądź kwartalnych. Korzystanie z możliwości zwolnienia najbardziej opłaca się, kiedy usługi lub towary będą kierowane do podmiotów detalicznych albo w sytuacji małych wydatków firmowych.

Opracowanie artykułu: