Wiele prac i zawodów wymaga stosowania sprzętu BHP, który zapewnić ma bezpieczeństwo podczas wykonywania rozmaitych czynności. W tym celu wykorzystywane są liczne środki ochrony osobistej, z których podstawowymi są odzież ochronna oraz odzież robocza. Często terminy te traktowane są synonimicznie, co nie jest zgodne z prawdą. Jaka zatem jest między nimi różnica? O tym w artykule.

Środki ochrony osobistej

Pracodawca odpowiedzialny jest za zgodność działalności firmy z przepisami polskiego prawa we wszystkich aspektach, również bezpieczeństwa i higieny pracy. Kodeks pracy jasno określa powinności, jakie na nim spoczywają. Pracodawca musi chronić zdrowie i życie swoich pracowników poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do wykonywania zadań przy wykorzystaniu dostępnych rozwiązań z zakresu nauki i techniki.

Do działań z zakresu organizacji bezpiecznego środowiska pracy należy również zapewnienie pracownikom należytych środków ochrony osobistej – odzieży i obuwia ochronnego oraz roboczego czy sprzętu BHP w postaci gogli, hełmów czy rękawic. To artykuły łatwo dostępne dzięki dystrybutorom takim jak Atest-Grupa w Nowym Sączu, którzy zaopatrują firmy w potrzebne i spełniające wymagania prawne produkty. To pracodawca odpowiada za dostarczenie tych środków pracownikowi, a także ich naprawę czy wymianę w przypadku zniszczenia. Rodzaj środków ochrony osobistej powinien być natomiast odpowiedni do stopnia zagrożenia występującego w miejscu pracy.

Odzież ochronna a robocza

Odzież ochronna i odzież robocza nie są jednym i tym samym. Kodeks pracy jasno określa różnicę między nimi, a jest nią brak certyfikacji w zakresie ubrań roboczych. Ubrania ochronne muszą spełniać określone standardy potwierdzone certyfikatami. Warto zatem wyjaśnić, jakie jest przeznaczeniu tych  produktów.

Odzież robocza ma zastąpić ubranie własne pracownika i chronić przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, a więc czynnikami, które nie zagrażają jego zdrowiu. Do tej grupy zaliczyć może również różnego rodzaju odzież reklamową, która ma promować markę i wyróżniać jej pracowników. Użycie odzieży roboczej jest zalecane wtedy, gdy pracownik może podczas wykonywania czynności zawodowych silnie ubrudzić się substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia lub gdy w miejscu pracy obecne są czynniki, które przyspieszają niszczenie odzieży, albo gdy znaczenie ma czystość powstałego produktu.

To odzież ochronna ma za zadanie chronić przed zagrożeniami występującymi w miejscu pracy. Musi być noszona podczas wszelkich czynności, podczas których obecne jest ryzyko uszkodzenia ciała czy też przedostania się do organizmu szkodliwych substancji. Przykładowymi czynnikami, które warunkują użycie odzieży ochronnej, są:

  • wysoka i niska temperatura;
  • wilgoć;
  • ogień;
  • substancje żrące;
  • opary i gazy chemiczne.

Odzież ochronna możemy zatem podzielić na niepalną, kwasoodporną, wodoodporną, antyelektrostatyczną, chroniąca przed czynnikami mechanicznymi oraz ostrzegawczą.