Spawanie metodą TIG

Materiał partnera
2019-08-08

Metod spawalniczych jest dzisiaj bardzo wiele. Do jednej z najbardziej wydajnych, a także zaawansowanych technologicznie zalicza się zaś technikę TIG. Wykorzystywana jest ona dzisiaj przez pracownie metaloplastyczne, duże ośrodki przemysłowe, a także przez firmy gwarantujące profesjonalne usługi montersko-spawalnicze dla klientów indywidualnych, czy instytucjonalnych.

Na czym polega spawanie TIG?

Technologia spawania TIG, jest oparta o wytwarzanie łuku elektrycznego za pomocy nietopliwej elektrody wolframowej w osłonie gazu obojętnego. Uszczegółowiając łuk spawalniczy w tejże metodzie, pojawia się między nietopliwą elektrodą a materiałem spawanym, co pozwala na topienie danej powierzchni. Samo spawanie może łączyć elementy konstrukcyjne dwoma drogami: poprzez przetopienie rowka spawalniczego i jego uformowanie, lub poprzez wprowadzenie materiału dodatkowego, który dostarczany jest ręcznie za pomocą tzw. jeziorka. Warto przy tym wiedzieć, że spoiwo występuje w postaci drutu/pręta o długości około 1m, z określoną precyzyjnie średnicą. Cały proces spawania zachodzi zaś w środowisku gazów osłonowych chroniących właśnie spoinę. Wybieranymi substancjami gazowymi, są najczęściej szlachetny argon lub hel, które wypływają z dyszy uchwytu elektronowego.

Elementy spawania metodą TIG

Występującymi „środowiskami” przy spawaniu metodą TIG, są: narzędzie spawalnicze, atmosfera ochronna, materiał łączony i materiał zakrzepnięty. Pierwszym elementem, jest zatem cała konstrukcja aparatury, która składa się na uchwyt TIG, dyszę gazową, elektrodę wolframową, a także podzespół dostarczający energię: przewód prądowy, gaz osłonowy wchodzący, chłodziwo wychodzące, a następnie, przy końcówce narzędzia gaz osłonowy wychodzący. Atmosferą ochronną jest środowisko uwalnianego właśnie gazu osłonowego wychodzącego, który działa na materiał łączony i materiał zakrzepnięty. To tam wytwarzany jest łuk i jeziorko spawalnicze, wypełniane topionym spoiwem TIG. 

Zalety spawania metodą TIG

Metoda TIG jest przede wszystkim bardzo uniwersalna w swoim zastosowaniu. Można nią spawać niemalże wszystkie metale i ich stopy, w dowolnych pozycjach powierzchni roboczej. Spawanie może odbywać się zatem w warunkach otwartych, jak i w zakładowych, na całych konstrukcjach, lub na zdemontowanych ich elementach. Największą zaletą technologii TIG jest zaś to, że dzięki niej można uzyskać wysoką jakość oraz czystość spoin, co podyktowane jest łatwą kontrolą procesu spawalniczego, w tym powstającego jeziorka. Tu należy również podkreślić to, że spawanie TIG, pozwala nawet na pracę przy bardzo cienkich blachach, również w zmechanizowanych i zautomatyzowanych metodach obróbki materiałowej. Tą szeroką dziedziną metaloplastyki, zajmuje się zaś w Polsce wiele usługowych pracowni. Przykładem jest firma usług montersko-spawalniczych KRYS-SPAW Krystiana Lebicy, która obsługuje pracownie dekarskie i stolarskie, ekipy budowlane, czy też wiele przedsiębiorstw przemysłowych.

Opracowanie artykułu:

Usługi Montersko Spawalnicze Krys-Spaw Krystian Lebica

37-306 Grodzisko Górne 461 podkarpackie
e-mail