Obowiązkiem pracodawcy jest zagwarantowanie podwładnym bezpiecznych warunków pracy. Każde stanowisko musi spełniać aktualnie obowiązujące przepisy BHP. Osoba zatrudniona powinna zostać poinformowana, z jakim zagrożeniem wiąże się nieprawidłowe wykonywanie powierzonych zadań. Firma BHP Zgierz Piotr Mos posiada w swojej ofercie usługę oceny ryzyka zawodowego, która skierowana jest do klientów z wielu różnych branż.

Na czym polega ocena ryzyka zawodowego?

Pracodawca jest zobowiązany do tego, aby poinformować nowych pracowników o zagrożeniach, które mogą wystąpić na danym stanowisku. Ocena ryzyka zawodowego polega na wskazaniu czynników niebezpiecznych, czyli stanowiących realne zagrożenie dla zdrowia i życia. Specjaliści pomogą również w stworzeniu listy zaleceń, dzięki którym można będzie zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku podczas wykonywania obowiązków pracowniczych.

Każdy przypadek wymaga wnikliwej analizy, a wiele zależy od zakresu obowiązków na danym stanowisku pracy. Nasi eksperci nie tylko wykrywają realne zagrożenia, ale również ustalają ich potencjalne skutki.

- mówi ekspert z firmy BHP Zgierz Piotr Mos.

Po zidentyfikowaniu ryzyka zawodowego można opracować niezbędne procedury bezpieczeństwa. Za ich wdrożenie odpowiada pracodawca.

Dlaczego warto skorzystać z usług specjalistów ds. BHP?

Oceny ryzyka zawodowego może samodzielnie dokonać pracodawca. Należy jednak mieć świadomość, że wszelkie nieprawidłowości mogą nieść za sobą poważne konsekwencje, szczególnie jeśli dojdzie do wypadku w miejscu pracy. Specjaliści z firmy BHP Zgierz Piotr Mos wyróżniają się doskonałą znajomością aktualnie obowiązujących przepisów. Ponadto posiadają oni wieloletnie doświadczenie zawodowe, co usprawnia realizację usługi.

Fachowcy biorą na swoje barki opracowanie całej dokumentacji, która stanowi absolutny fundament firmy. W protokole umieszczane są wszystkie kluczowe informacje na temat stanowisk pracy, zagrożeń, a także metod ich eliminacji. Mogą one uchronić pracodawcę m.in. od wypłaty ogromnych odszkodowań.