W jakim celu wykonywane są badania środowiska pracy?

Materiał partnera
2020-01-03

Badania środowiska pracy mają na celu rozpoznanie, czy w danym zakładzie pracy występują jakiekolwiek szkodliwe dla zdrowia czynniki. Ten nałożony przez Ministra Zdrowia obowiązek określany na podstawie pomiarów szkodliwych czynników fizycznych, biologicznych i chemicznych. Wyniki badania środowiska pracy muszą być udostępnione wszystkim pracownikom danego zakładu, by każdy mógł zapoznać się z konsekwencjami pracy w określonym miejscu.

Dlaczego wykonuje się badania środowiska pracy?

Aktualnie najbardziej szkodliwymi czynnikami dla zdrowia człowieka są zanieczyszczenia środowiska pracy występujące w zakładach pracy i właśnie dlatego należy podejmować wszelkie działania mające na celu ich niwelowanie. Pomiary środowiska pracy są związane z ochroną zdrowia i życia pracownika, ponieważ każdy zakład pracy musi przestrzegać pewne standardy. Badania środowiskowe obejmują analizę czynników biologicznych, fizycznych i chemicznych. Do czynników biologicznych należą występujące w zakładzie pracy bakterie, grzyby, drobnoustroje oraz wszelkiego rodzaju mikroorganizmy. Czynniki fizyczne to nic innego jak hałas na stanowisku pracy, drgania, oświetlenie czy mikroklimat środowiska pracy, natomiast do czynników chemicznych zaliczamy pyły, metale i ich związki, a także tlenki i lotne związki organiczne. Te wszystkie pomiary w środowisku pracy mają zapewnić sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Dzięki nim można zapobiec powstaniu choroby zawodowej lub innego schorzenia związanego z wykonywaną pracą przez pracownika.

Na czym polegają badania środowiskowe?

Badania środowiskowe przeprowadzane są przez odpowiednio wyspecjalizowane laboratoria badań środowiska pracy posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Firmą, która zajmuje się takiego rodzaju usługami, jest Laboratorium M-LAB. Działania laboratorium polegają na wykonaniu pomiarów i badań oraz ocenie zgodności z  najwyższym dopuszczalnym stężeniem lub natężeniem czynnika szkodliwego. Dzięki temu możliwe jest określenie, w jakich warunkach oraz w jakim stopniu dana substancja lub działanie mechaniczne ma wpływ na zdrowie pracownika. Badania środowiska pracy są obowiązkowe, a ich niewykonanie rodzi poważne konsekwencje.

Opracowanie artykułu:

M-lab Mirosław Pracki

Barcińska 18, 88-170 Pakość kujawsko-pomorskie
e-mail
www