Wycena nieruchomości. Jak załatwić wszystkie formalności?

Materiał partnera
2019-08-12
rzeczoznawca

W życiu każdego z nas mogą zdarzyć się sytuacje, w których niezbędna będzie pomoc profesjonalnego rzeczoznawczy, zajmującego się wyceną różnego rodzaju nieruchomości. Chodzi tu przede wszystkim o chęć kupna lub sprzedaży mieszkania czy domu, podział majątku, głównie podczas spraw spadkowych, a także uzyskanie odszkodowania. To szacunkowe określenie wartości rynkowej obiektu, sporządzane na potrzeby sądów, klientów indywidualnych, instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw. Co warto wiedzieć o wycenie nieruchomości?

Kiedy potrzebny jest rzeczoznawca majątkowy?

Wycena nieruchomości to skomplikowany, wymagający specjalistycznej wiedzy proces. W przypadku pojawienia się konieczności uzyskania dokumentów, które szacunkowo określają wartość rynkową danej nieruchomości, warto skorzystać z usług rzeczoznawców majątkowych m. in. tych z Profitu Małgorzaty Piekarskiej. Ich zadaniem jest rzetelne i obiektywne opracowanie wyceny,  uwzględniając wszystkie czynniki i cechy mające bezpośredni wpływ na potencjał obiektu. Należą do nich przede wszystkim:

 • Cel wyceny
 • Rodzaj nieruchomości
 • Lokalizację
 • Funkcję
 • stopień wyposażenia w urządzeniach techniczne
 • stan
 • ceny podobnych nieruchomości

Dane te są niezbędne do sporządzenia tzw. operatu szacunkowego, czyli urzędowego pisma w odniesieniu do wartości nieruchomości, stanowiącego osobistą opinię rzeczoznawcy, który jest jedynym, prawnie upoważnionym do wykonania tych czynności podmiotem. Dokument powinien zawierać również informacje dotyczące roku budowy, rozkładu pomieszczeń oraz stanu prawnego. Oprócz tego istotne znaczenie w owej analizie ma rola obiektu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Trzeba pamiętać, ze to rynek warunkuje ceny, dlatego wycena nieruchomości poprzedzona musi zostać badaniem analogicznych obiektów, funkcjonujących na danym obszarze.

Metody wyceny nieruchomości

Rzeczoznawca swoją opinie opiera na wyborze i praktycznym zastosowaniu jednej z metod obliczeniowych w kontekście wyceny nieruchomości. Specjaliści z Profitu mówią, że do najczęściej stosowanych technik należą:

 • Metoda porównawcza – polega na zestawieniu lokali charakteryzujących się zbliżonymi parametrami, czyli tych o podobnym metrażu, lokalizacji, liczbie pokoi
 • Metoda dochodowa – to określenie potencjalnych dochodów, które w przyszłości może przynieść dany obiekt. Tutaj wyróżnia się dwa rodzaje: inwestycyjną, czyli  możliwe do osiągnięcia wpływy z czynszów, dzierżawy w odniesieniu do lokali użytkowych czy biurowych, oraz metodę zysku ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, np. hotele, lokale gastronomiczne czy obiekty kultury
 • Metoda kosztowa – dotyczy wartości odtworzeniowej nieruchomości, czyli kosztów z uwzględnieniem stopnia zużycia
 • Metoda mieszana – to połączenie elementów różnych technik

Wartość rynkowa nieruchomości zazwyczaj oszacowana jest poprzez metodę porównawczą lub dochodową.