Obrządek chowania zmarłych możemy obserwować tak naprawdę od wieków. W historii udokumentowało się wiele rytuałów i ceremonii, które różniły się od siebie. W dniu dzisiejszym do najpopularniejszych rodzajów pochówku możemy zaliczyć tradycyjną ceremonię pogrzebową, podczas której, ciało zmarłego chowane jest w ziemi, lub kremację. To właśnie ten drugi sposób wzbudza często wiele pytań i wątpliwości. Czy kremacja jest zgodna z wiarą katolicką?

Kremacja w kontekście historycznym 

Kremacja, czyli inaczej ciałopalenie, to rodzaj pochówku, który polega na spaleniu ciała zmarłego. Patrząc przez pryzmat historyczny, możemy zauważyć, że był to bardzo często spotykany rodzaj ceremonii w religiach pierwotnych i w obrzędach dawnych ludów. Możemy do nich zaliczyć Słowian przedchrześcijańskich, starożytnych greków i rzymian, czy chociażby wikingów w epoce żelaza. Mimo różnic kulturowych i około obrzędowych kremacja nie różniła się od siebie we względach praktycznych. Na terenach Polski, wraz z przyjściem chrześcijaństwa, zaczęto odchodzić od „pogańskich” tradycji i popularyzowany tradycyjny katolicki proces pogrzebowy, w którym to zmarłego chowa się na cmentarzu

Czy katolicy mogą być skremowani?

W początkach chrześcijaństwa nie znajdziemy pozwolenia na kremację zmarłego. Dopiero w latach 60 XX wieku pod wpływem wydanej przez Stolicę Apostolską instrukcji, dopuszczono kremację w wyjątkowych sytuacjach, z podkreśleniem, że nie może to być próba manifestacji braku wiary w zmartwychwstanie ciała zmarłego i jego życie po śmierci. Kremacja zaprzecza katolickiemu podejściu, zgodnie z którym wierzą oni, że ciało zostanie wskrzeszone na wzór zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Od 1997 roku pozwala się na odprawienie mszy nad urną zmarłego, za zgodą biskupa. Dodatkowo wiele cmentarzy katolickich ma miejsce przeznaczone na prochy zmarłych. Mimo to zaleca się, aby obrzędy liturgiczne odbyły się nad ciałem zmarłego i dopiero po nich ciało zostało skremowane. Zwierzchnicy Kościoła Katolickiego nadal zachęcają do tradycyjnej formy pochówku i absolutnie odrzuca możliwość rozsypywania prochów w miejscach publicznych lub trzymania ich w domu. Zakład pogrzebowy J.Z. Kiełbaska zajmuje się organizacją ceremonii pogrzebowych z szacunkiem do zmarłego i bliskich, a do każdego pochówku podchodzi indywidualnie. 

Kremacja to nadal jedna z najczęściej spotykanych form pochówku. Na przestrzeni lat jego postrzeganie znacząco uległo zmianie. Nie da się jednoznacznie określić, czy katolicy mogą być skremowani, ponieważ nadal jest to indywidualna i często dzieląca kwestia wiary.