Statystyki policyjne z ubiegłych lat wskazują na fakt, iż w ciągu ostatniej dekady, kradzież cudzej rzeczy jest najczęściej popełnianym przestępstwem w Polsce. Na drugim miejscu uplasowała się kradzież z włamaniem. Kilkaset tysięcy odnotowanych przestępstw tego typu każdego roku świadczy o dużej skali problemu. Czy w takim przypadku zawsze przysługuje odszkodowanie? Sprawdź, kiedy ubezpieczyciel wypłaci środki, a kiedy ma prawo odmówić.

Kradzież środków pieniężnych z konta bankowego

W takim przypadku sąd może orzec wypłatę odszkodowania od banku w przypadku, kiedy posiadacz rachunku nieświadomie korzystał z fałszywej aplikacji bankowej, strony internetowej banku lub zostały mu skradzione, albo wyłudzone dane do logowania. Niezależnie od okoliczności, warto próbować uzyskać odszkodowanie, szczególnie korzystając z pomocy firmy odszkodowawczej, np. Meritum w Bielsku-Białej.

Odszkodowanie w przypadku kradzieży zwykłej i kradzieży z włamaniem

Odszkodowanie za szkody majątkowe i rzeczowe przysługuje, kiedy brakuje widocznych śladów włamania, a nieruchomości zabezpiecza polisa ubezpieczeniowa z rozszerzeniem o ochronę ruchomości domowych i stałych elementów przestrzeni mieszkalnej. W przypadku kradzieży z włamaniem muszą być widoczne ślady przestępstwa w postaci fizycznego użycia narzędzi lub siły fizycznej. Odszkodowanie zostanie wypłacone w przypadku udowodnienia włamania. Odmowna decyzja jest typowa w przypadku braku odpowiednich zabezpieczeń nieruchomości lub dokonania przestępstwa na balkonie, tarasie, w garażu i budynkach gospodarczych. Praktyka pokazuje, że trudno jest uzyskać środki pieniężne od towarzystwa w przypadku kradzieży mienia przeznaczonego na handel.

Kradzież samochodu a uzyskanie odszkodowania

Osobie nie przysługuje odszkodowanie z tytułu kradzieży auta jeśli ma wykupione jedynie OC. Należy zabezpieczyć się dodatkową polisą. Co więcej, jednoczesna kradzież samochodu, kluczyków i dokumentów również przekreśla możliwość uzyskania środków pieniężnych, podobnie jak przywłaszczenie pojazdu (np. w ramach nieoddania pożyczonego auta). Oznacza to, że odszkodowanie przysługuje tylko wtedy, kiedy właściciel wykazuje się rozsądnym zachowaniem i podejmowaniem prób uniemożliwienia kradzieży.