Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co zrobić, gdy zostaniesz niesprawiedliwie zwolniony z pracy? W takich sytuacjach dochodzenie odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy może być kluczowe dla Twojej przyszłości zawodowej i finansowej. Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Głowacka specjalizuje się w tego rodzaju sprawach i może pomóc Ci w walce o sprawiedliwość.

Przyczyny niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy

Niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy może mieć wiele przyczyn. Pracodawca może zwolnić pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia, bez podania przyczyny lub z powodu niezgodnym z przepisami prawa pracy. Przykładami takich sytuacji mogą być zwolnienie ze względu na płeć, wiek, wyznanie, orientację seksualną czy też stan zdrowia. 

Ponadto, pracownik może zostać niesprawiedliwie zwolniony za działalność związkową, za zgłaszanie nieprawidłowości w firmie (tzw. whistleblowing) czy za korzystanie ze swoich uprawnień pracowniczych, takich jak urlop macierzyński czy rodzicielski.

W takich przypadkach warto skonsultować się z radcą prawnym, który oceni, czy zwolnienie było niezgodne z prawem i jakie są możliwości dochodzenia odszkodowania. Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Głowacka posiada bogate doświadczenie w tego rodzaju sprawach i może pomóc w przygotowaniu odpowiedniej strategii prawnej.

Proces dochodzenia odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy

Dochodzenie odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy to proces, który wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. W pierwszej kolejności radca prawny dokładnie przeanalizuje okoliczności zwolnienia i pomoże zgromadzić niezbędne dowody na potwierdzenie niezgodności z prawem. Następnie przygotuje pozew o odszkodowanie, który zostanie złożony w sądzie pracy.

Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Głowacka oferuje kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu dochodzenia odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy. W trakcie postępowania sądowego radca prawny będzie reprezentował swojego klienta, dbając o jego interesy i dążąc do uzyskania jak najkorzystniejszego rozstrzygnięcia. Warto pamiętać, że odszkodowanie może obejmować zarówno rekompensatę za utracone wynagrodzenie, jak i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Ponadto, w niektórych przypadkach sąd może orzec przywrócenie pracownika na poprzednie stanowisko pracy.