Z usług asenizacyjnych powinny korzystać osoby, które mają zakład produkcyjny, przydomowe szambo, oczyszczalnie ścieków lub gospodarstwo rolne. Takie usługi znajdują się w ofercie firmy Prym. Proponuje ona również czyszczenie: kanalizacji, separatorów ropopochodnych i tłuszczowych, kanalizacji bytowej, a także utylizację wód zaolejonych, udrażnianie rur, podlewanie lub nawadnianie terenów zielonych.

W jaki sposób przeprowadzana jest asenizacja?

Asenizacja opiera się głównie na wywozie ścieków przemysłowych i komunalnych ze zbiorników odpływowych i bezodpływowych. W celu przeprowadzenia jej, konieczne jest użycie specjalnego pojazdu. W ten sposób niebezpieczeństwo, które może pojawić się w związku z pracą z toksynami, zostaje zmniejszone. Dzięki temu również możliwe jest pozbycie się nieprzyjemnego zapachu. Ponadto również, co jest szczególnie istotnym faktem, samochody te zapobiegają skażeniu środowiska. Na początku procesu asenizacji, do zbiornika wprowadzany jest wąż. Warto wiedzieć, że może się on rozwijać nawet na kilkumetrowe długości, co pozwala na właściwe wykonanie zadania, nawet w przypadku trudno dostępnych szamb. Wszystkie nieczystości wpompowywane są do beczki, które następnie jest szczelnie zamykana. Odpady wywozi się do punktu ich neutralizacji.

Jakie należy mieć zezwolenia, aby wykonać usługę asenizacyjną?

Należy więc posiadać m.in. zezwolenie na świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych. Obowiązkowo trzeba też mieć pozwolenie od właścicieli dróg na przejazd taborem ciężarowym. Pracownicy, czyli kierowcy specjalnych pojazdów o dopuszczalnej masie 3,5 tony, muszą mieć prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Istotne jest także odbycie kursu na przewóz rzeczy oraz uzyskanie świadectwa kwalifikacji. Firma Prym świadczy usługę ascenizacji. Ma duże doświadczenie w wywozie nieczystości. Oferuje także np. czyszczenie: kanalizacji burzowej, odstojników tłuszczowych, przydomowych oczyszczalni ścieków. Zajmuje się też wywozem wody ze zbiorników deszczowych.