Zdecydowana większość pogrzebów w Polsce odbywa się w obrządku katolickim. Z roku na rok rośnie jednak ilość ceremonii świeckich, bez udziału osób duchownych. Sytuacja ta wymusiła na właścicielach domów pogrzebowych modyfikację oferty, co pozwoliło im dostosować się do potrzeb zmieniającego się rynku. Czym różni się pogrzeb świecki od wyznaniowego pochówku?

Czym charakteryzuje się pogrzeb świecki?

Pogrzeb świecki to pochówek pozbawiony elementów typowych dla pochówku chrześcijańskiego. Rodzina zmarłego nie bierze udziału we Mszy Świętej, a na cmentarzu zmarłemu nie towarzyszy ksiądz. Podczas uroczystości pogrzebowej nie śpiewa się kościelnych pieśni ani nie odmawia modlitw. Co więcej, miejsce, w którym odbywa się ceremonia, pozbawione jest jakichkolwiek symboli religijnych. Pogrzeb świecki prowadzony jest przez Mistrza Ceremonii. To on wygłasza mowę pogrzebową, przygotowuje wspomnienie o zmarłym i dba o to, by ceremonia była zgodna z wizją rodziny lub ostatnią wolą denata. Jak informuje pracownik Zakładu Pogrzebowego w Błoniu – domy pogrzebowe współpracują z Mistrzami Ceremonii, co znacząco ułatwia rodzinie zmarłego organizację pochówku świeckiego.

Czy osoba decydująca się na pochówek świecki może być pochowana na parafialnym cmentarzu?

Wiele osób zastanawia się, czy zmarły pochowany bez obecności księdza, może spocząć na cmentarzu parafialnym, obok pozostałych krewnych. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Wszystko zależy od tego, czy proboszcz parafii, do której należy cmentarz, wyrazi na to zgodę. Zwykle rodzinie zmarłego udaje się uzyskać takie pozwolenie, lecz nie jest to regułą. Jeśli prośba bliskich z jakichś przyczyn spotka się z odmową duchownego, trzeba będzie pochować zmarłego na cmentarzu komunalnym. Taka nekropolia powinna znajdować się na terenie każdej gminy.

Kto najczęściej decyduje się na pogrzeb świecki?

Popularność pogrzebów świeckich wiąże się z postępującą laicyzacją społeczeństwa. Proces ten widać zwłaszcza wśród przedstawicieli młodszych pokoleń, którzy nie przywiązują dużej wagi do wiary i żyją raczej z dala od Kościoła. Na pogrzeb świecki decydują się też ateiści i osoby mające antyklerykalne poglądy. Coraz częściej słychać również głosy, że uroczystość świecka jest dla ludzi bardziej atrakcyjna ze względu na to, że skupia się na zmarłym i na dobrych rzeczach, jakie ten czynił w swoim życiu. Pogrzeb świecki oferuje też większą swobodę, jeśli chodzi o oprawę ceremonii – dobór stroju, muzyki. W przypadku pogrzebów katolickich zawsze mamy do czynienia z tym samym schematem i sztywnymi zasadami organizacji pochówku.