Wielu młodych ludzi nie wie, jaką ścieżką kariery chce podążać. Często mają niebanalne zainteresowania, jednak trudno im znaleźć zatrudnienie w danej dziedzinie, ponieważ np. jest wielu kandydatów o podobnych kwalifikacjach lub nie jest to jeszcze na tyle popularne zajęcie, by łatwo było o pracę w danym zawodzie. W artykule podpowiadamy, jak założyć fundację lub stowarzyszenie, by zarabiać na swojej pasji.

Wymogi prawne i sposób działania

Różnice między tymi dwiema formami organizacji zaczynają się już na samym początku, ponieważ każda z nich wymaga innej liczby osób do założenia. W przypadku fundacji wystarczy jedna osoba, natomiast do powołania stowarzyszenia potrzebnych jest przynajmniej piętnaście osób. Ponadto założyciele stowarzyszenia muszą spełniać odpowiednie kryteria, mianowicie: powinni posiadać polskie obywatelstwo (w przypadku cudzoziemców są ustalone zasady, które muszą spełniać), wymagana jest ich pełna zdolność prawna, natomiast osoby prawne mogą jedynie wspierać przedsięwzięcie. Jeśli chodzi o fundację, nie ma konkretnych ustaleń w tym zakresie. Kolejna różnica dotyczy celów instytucji, w obu przypadkach nie mogą one być związane z działaniem zarobkowym, w przypadku fundacji nie może nim być również wsparcie władz, a cel musi być realny. Jeśli chodzi o stowarzyszenie, jego dążeniem może być wspieranie członków i może być nierealny. Zarówno stowarzyszenie, jak i fundacja mogą prowadzić działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej oraz nieodpłatnej. Grono odbiorców działań stowarzyszenia może być szersze, ponieważ zezwolone jest, aby były to osoby spoza organizacji oraz ─ spoza jej członków, beneficjentami działalności fundacji mogą być jedynie osoby spoza jej kręgów. Do władz stowarzyszenia należą: walne zgromadzenie członków oraz komisja rewizyjna i zarząd, natomiast w przypadku fundacji są to: zarząd oraz organ kontroli wewnętrznej. Kolejna widoczna różnica to źródła finansowania i kapitał początkowy. W stowarzyszeniu kapitałem są osoby je tworzące. Przy fundacji sprawa wygląda nieco bardziej skomplikowanie, gdyż potrzebny jest majątek, który będzie podstawą działania. Ustala go fundator, mogą to być zarówno ruchomości (w tym gotówka), jak i nieruchomości oraz obowiązkowe minimum 1 000 zł na jej działalność gospodarczą. Źródła finansowania tych dwóch rodzajów organizacji są dość podobne. W obu przypadkach mogą je stanowić: administracja centralna i samorządowa, (np. dotacje) organizacje grantodawcze, osoby fizyczne oraz prawne(np. darowizny), działalność zarobkowa(np. prowadzenie odpłatnych warsztatów i szkoleń). Jedyna różnica jest taka, że stowarzyszenia mogą dodatkowo pobierać opłaty członkowskie. Obsługa księgowa stowarzyszeń i fundacji jest taka sama, podobnie jak wypełnianie zobowiązań podatkowych.

Jak złożyć fundację lub stowarzyszenie?

W przypadku niezdecydowania, która forma działalności będzie lepsza w konkretnym przypadku, dobrze jest wybrać się po radę do prawnika zajmującego się rejestracją i obsługą takich organizacji. Pomoże on wybrać odpowiednie rozwiązanie oraz wypełnić kolejne kroki prawne, wymagane do założenia stowarzyszenia bądź fundacji. Na przykład Kancelaria Radcy Prawnego Ryszard Kowalczyk z Kutna zajmuje się kompleksową obsługą prawną wspomnianych organizacji. Jeśli jako forma prowadzonej działalności wybrane zostało stowarzyszenie, należy zebrać członków, napisać statut i zwołać zebranie, a następnie zgłosić je do KRS. Później trzeba założyć konto w banku oraz uzyskać numery NIP i REGON. Podczas zakładania fundacji niezbędny jest fundator oraz sprecyzowane cele. Potem trzeba założyć akt fundacyjny i fundusz założycielski. Następnymi krokami są ustalenie statutu, powołanie zarządu, rejestracja w KRS, uzyskanie numerów NIP i REGON oraz założenie konta bankowego.