Chociaż Prawo pracy ustala jasne przepisy regulujące zatrudnianie pracowników i rozwiązywanie umów, niektórzy przedsiębiorcy wciąż jeszcze zdają się ich nie respektować. Jeżeli pracodawca w sposób niezgodny z przepisami rozwiązał Twoją umowę o pracę, możesz dochodzić swoich praw. W tej kwestii pomoc prawną świadczy Kancelaria Adwokacka Marcina Zagroby.

Kiedy pracownik może ubiegać się o odszkodowanie? 

Aby rozwiązanie umowy o pracę przebiegło zgodnie z prawem, zarówno pracownik, jak i pracodawca muszą przestrzegać określonych w Prawie pracy przepisów. Pracownik może ubiegać się o odszkodowanie za bezzasadne rozwiązanie stosunku pracy, jeżeli wypowiedzenie umowy było nieuzasadnione, narusza przepisy o wypowiadaniu umów bądź terminów wypowiedzenia, a także w przypadku niepoinformowania pracownika o terminie, jaki przysługuje na odwołanie do sądu pracy. 

Jeśli umowa została zawarta na czas nieokreślony musi zawierać uzasadnienie wypowiedzenia. W przeciwnym razie zatrudniony może wnioskować o wypłacenie odszkodowania. Takie zadośćuczynienie przysługuje również w sytuacji, w której pracodawca skrócił okres wypowiedzenia umowy ze względu na likwidację firmy lub ogłoszenie upadłości. Ponadto wypowiedzenie umowy może zostać uznane za bezzasadne, jeśli dotyczy pracownika, który nienagannie wykonywał swoje obowiązki, przyczyna zwolnienia jest nieprawdziwa lub zbyt małej wagi. 

W jakich sytuacjach pracodawca nie może wypowiedzieć umowy?

Można wyróżnić kilka sytuacji, w których wypowiedzenie umowy o pracę jest niezgodne z prawem. Mowa tu o przypadkach, kiedy pracownik przebywa na usprawiedliwionej nieobecności w pracy, a okres uprawniający do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia nie upłynął. Ponadto pracodawca nie może rozwiązać stosunku pracy, jeśli pracownik osiągnie wiek emerytalny za nie więcej niż 4 lata, a okres zatrudnienia uprawnia go do uzyskania prawa do emerytury w momencie osiągnięcia tego wieku. Ochronie przed zwolnieniem podlegają także osoby będące w ciąży lub przebywające na urlopie macierzyńskim, a także będące działaczami związkowymi. 

Jak ubiegać się o odszkodowanie za bezzasadne zwolnienie z pracy? 

Aby otrzymać odszkodowanie za bezzasadne rozwiązanie stosunku pracy, pracownik musi złożyć pozew do sądu pracy w terminie 21 dni od momentu zawiadomienia o rozwiązaniu umowy. Pomoc prawną w zakresie prawa pracy oraz reprezentację pracowników przed sądem świadczy Kancelaria Adwokacka Marcina Zagroby. Miejsce to oferuje również pomoc prawną we wszystkich dziedzinach prawa cywilnego, obronę w postępowaniach karnych, przy tworzeniu spółek, stowarzyszeń i fundacji oraz reprezentację klientów w sprawach dotyczących m.in. alimentów, podziału majątku czy władzy rodzicielskiej. Kancelaria Adwokacka Marcina Zagroby swoją ofertę kieruje zarówno do klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.