Niezależnie od tego czy jesteśmy spadkobiercą na mocy prawa, czy testamentu, aby móc pełnoprawnie zarządzać otrzymanym spadkiem, musimy uzyskać formalne stwierdzenie nabycia spadku. Chociaż powszechnie znane jest przeprowadzenie tego procesu na drodze sądowej – to niejedyna możliwość. Coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z usług Kancelarii notarialnej Grażyny Stępień-Dygowskiej i uzyskanie poświadczenia dziedziczenia w formie aktu.

Notarialne poświadczenie dziedziczenia – podstawowe informacje

Notarialne poświadczenie dziedziczenia to dokument w formie aktu notarialnego, który, aby miał moc prawną, musi zostać sporządzony przez notariusza. Poświadczenie oficjalnie stwierdza nabycie przez wskazanych spadkobierców poszczególnych składowych masy spadkowej. To, jak ważne jest uzyskanie poświadczenia, tłumaczy pracownik Kancelarii notarialnej Grażyny Stępień-Dygowskiej w Płocku:

Chociaż zgodnie z prawem spadkobierca jest automatycznie upoważniony do dziedziczenia w momencie otwarcia spadku, a więc śmierci spadkodawcy, w pewnych sytuacjach formalne potwierdzenie tego leży w interesie spadkobiercy. Chodzi tu przede wszystkim o sytuacje, gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość – aby móc nią zarządzać lub sprzedać konieczne jest wykazanie, że jesteśmy jej właścicielami. Poświadczenie dziedziczenia będzie niezbędne również, żeby dochodzić spłaty należności od dłużników spadkodawcy.

Poświadczenie dziedziczenia u notariusza

Cała procedura sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia w Kancelarii notarialnej Grażyny Stępień-Dygowskiej zostanie zrealizowana w przeciągu jednego dnia, a dokładniej w nie więcej niż kilka godzin. Właśnie dlatego jest to znacznie korzystniejsze rozwiązanie niż postępowanie sądowe, które może trwać nawet kilka miesięcy. Co więcej, rozprawy często wiążą się z konfliktami pomiędzy spadkobiercami i dużym stresem. Natomiast notarialne poświadczenie dziedziczenia jest sporządzane na podstawie zgodnych oświadczeń wszystkich osób zainteresowanych.

Oświadczenia oraz wszelkie informacje niezbędne do ​​ustalenia porządku dziedziczenia po spadkodawcy zostają zawarte w protokole dziedziczenia. Następnie notariusz Grażyna Stępień-Dygowska sporządza właściwy akt, który wskazuje wszystkich spadkobierców oraz ich udziały w spadku. Po stronie kancelarii notarialnej pozostaje także obowiązek zgłoszenia poświadczenia do krajowego rejestru. Trzeba też podkreślić, że notarialne poświadczenie dziedziczenia ma taką samą moc prawną, jak orzeczenie sądowe.