Niewiele osób zdaje sobie sprawę z realnej wartości nieruchomości, które posiadają. Oczywiście ten parametr zmienia się wraz z upływem czasu, niemniej jednak może być pomocny nie tylko w wielu konfliktach rozwiązywanych na drodze sądowej, ale również przy okazji korzystania z usług instytucji finansowych. Odpowiednia wiedza i kwalifikacje rzeczoznawcy pozwolą na uzyskanie rzetelnych danych pod tym względem.

W instytucjach finansowych

Pierwszym podmiotem, który wymaga przeprowadzenia takich czynności, jest bank w sytuacji zaciągania zobowiązania hipotecznego. To jedna z najczęstszych okoliczności wykonywania wyceny nieruchomości. Nie ma znaczenia, czy tego rodzaju pożyczka jest zaciągana jeszcze przed jej zakupem, czy już w momencie jej posiadania. Od wartości lokalu czy też gruntu będzie bowiem zależeć wysokość uzyskanej kwoty kredytu. Bank bowiem musi znać realną wartość, aby ocenić zdolność kredytową osoby ubiegającej się. Ma to także niebagatelny wpływ na wielkość kosztów udzielanej pożyczki hipotecznej. W takiej sytuacji rzeczoznawca może działać na zlecenie banku lub kredytobiorcy – nie jest to w żaden sposób odgórnie uregulowane.

Drugą grupę instytucji stanowią towarzystwa ubezpieczeniowe. Warto zaznaczyć, że jednym z wymogów do uzyskania hipoteki jest również zawarcie polisy od zdarzeń losowych. A do prawidłowej kalkulacji składki oraz sumy ubezpieczenia potrzebne są nie tylko takie informacje jak powierzchnia nieruchomości czy też jej lokalizacja, ale również wartość. Nawet gdy nie zachodzi konieczność zaciągnięcia pożyczki w banku, warto przed zawarciem ubezpieczenia zwrócić się do rzeczoznawcy majątkowego, na przykład z biura Taksator w Częstochowie. Oszacowana kwota podana w polisie będzie bowiem mieć również wpływ na wysokość ewentualnego odszkodowania.

Sprawy sądowe

Rzetelna wycena nieruchomości może być równie ogromną pomocą w przypadku podziału spadku lub przy sporządzaniu testamentu. Jeśli właściciele zdecydują się na taką procedurę za życia, możliwe, że tym samym zapobiegną rodzinnym konfliktom. Ponadto oszacowanie wartości gruntów czy lokalu będzie przydatne podczas spraw rozwodowych i związanego z tym podziału majątku. Pomoc rzeczoznawcy może okazać się niezbędna dla spółek, gdy jeden ze wspólników wycofuje się z biznesu, a jest współwłaścicielem obiektu. Podobnie sytuacja będzie wyglądać w przypadku wielu właścicieli jednej kamienicy. Odpowiednio sporządzona wycena nieruchomości niejednokrotnie przyczynia się do skrócenia czasu trwania procesu w sądzie. Zwłaszcza w przypadku nieruchomości komercyjnych warto skorzystać z profesjonalnej usługi rzeczoznawcy, ponieważ poszczególne ich części mogą znacznie różnić się od siebie właśnie wartością.