W życiu każdego małżeństwa przychodzi czas, gdy trzeba podjąć decyzje dotyczące zarządzania wspólnym majątkiem. Intercyza to umowa majątkowa zawierana między małżonkami, która pozwala na uregulowanie kwestii finansowych i majątkowych w trakcie trwania związku małżeńskiego oraz w przypadku jego rozwiązania. Warto poznać jej zalety oraz procedury, aby świadomie i odpowiedzialnie podejmować decyzje dotyczące wspólnego życia.

Intercyza - czym jest i jakie są jej rodzaje?

Intercyza to umowa majątkowa zawierana między małżonkami, która reguluje kwestie majątkowe w trakcie trwania małżeństwa oraz w przypadku jego rozwiązania. Istnieją dwa główne rodzaje intercyz - intercyza ustanawiająca rozdzielność majątkową oraz intercyza ustanawiająca wspólność majątkową. W przypadku rozdzielności majątkowej każdy z małżonków zarządza swoim majątkiem niezależnie od drugiego, a w razie rozwodu nie dochodzi do podziału majątku. Natomiast wspólność majątkowa oznacza, że małżonkowie wspólnie zarządzają majątkiem i ponoszą odpowiedzialność za długi zaciągnięte przez drugą stronę.

Zalety intercyzy dla małżeństwa

Intercyza może przynieść wiele korzyści dla małżeństwa. Po pierwsze, pozwala na uniknięcie nieporozumień i konfliktów majątkowych w trakcie trwania związku. Dzięki niej małżonkowie mają jasno określone zasady zarządzania majątkiem i odpowiedzialności za długi. Po drugie, intercyza może być szczególnie korzystna dla przedsiębiorców, którzy chcą zabezpieczyć swoje interesy oraz chronić wspólny majątek przed ewentualnymi problemami finansowymi związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej. Po trzecie, w przypadku rozwodu intercyza ułatwia podział majątku, co pozwala uniknąć długotrwałych i kosztownych sporów sądowych.

Procedura zawarcia intercyzy - krok po kroku

Aby zawrzeć intercyzę, należy spełnić kilka formalności. Po pierwsze, umowa musi być sporządzona przez notariusza w formie aktu notarialnego. Sporządzanie intercyz znajduje się w ofercie Kancelarii Notarialnej Anna Kelpin Joanna Orlińska​. Oznacza to, że małżonkowie muszą udać się do kancelarii notarialnej i przedstawić swoje oświadczenia woli dotyczące ustaleń majątkowych. Po drugie, intercyza musi być zawarta przed lub w trakcie trwania małżeństwa. Jeśli umowa zostanie zawarta przed ślubem, nabiera mocy z chwilą zawarcia związku małżeńskiego. Po trzecie, intercyza może być zmieniona lub rozwiązana za zgodą obu stron w dowolnym momencie, również w formie aktu notarialnego. Warto pamiętać, że koszty zawarcia intercyzy obejmują opłatę notarialną oraz ewentualne koszty doradztwa prawego.