W życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, że chce się mieć uporządkowane swoje wszystkie sprawy. Jedną z ważniejszych kwestii jest też podjęcie decyzji o tym, kto będzie dziedziczył majątek. Najbezpieczniejszym i najmniej podważalnym sposobem wyrażenia swojej ostatniej woli jest sporządzenie testamentu notarialnego. Zajmuje się tym Kancelaria Notarialna Wojciech Kondracki. W tym artykule dowiesz się, co warto wiedzieć na ten temat.

Testament notarialny – bezpieczne rozporządzenie własnym majątkiem

Aby móc za swojego życia dowolnie rozdysponować swój majątek, należy podjąć odpowiednie kroki prawne. Pozwala to zmienić obowiązującą domyślnie zasadę pośmiertnego dziedziczenia ustawowego, w myśl którego spadek nabywa najbliższa rodzina (zazwyczaj współmałżonek oraz dzieci) i przekazać część majątku bliskiej sobie, z którą niekoniecznie było się spokrewnioną. Sporządzenie testamentu notarialnego pozwala w świetle obowiązujących przepisów prawa dowolnie zarządzić swoim majątkiem. Ten dokument sporządzony w Kancelarii Notarialnej Wojciech Kondracki ma formę aktu notarialnego i jest najbezpieczniejszym oraz najmniej podważalnym sposobem wyrażenia swojej woli.

Testament ma moc prawną i sporządzony u notariusza jest wiarygodny, gdyż zapisany jest w taki sposób, że nie ma możliwości dowolniej intercepcji zawartości przez osoby postronne. Dodatkowo, notariusz ma obowiązek sprawdzić i potwierdzić tożsamość spadkodawcy, określić jego zdolność do podejmowania racjonalnych decyzji prawnych oraz wykluczyć możliwość, że testator działała pod przymusem czy groźbą. Można jeszcze swoją ostatnia wolę spisać holograficznie (własnoręcznie) lub wyrazić alograficznie (ustnie w obecności przynajmniej dwóch świadków i przedstawiciela administracji państwowej). Jednakże w obu tych przypadkach członkowie rodziny, którzy zostaną wykluczeni z testamentu mogą starać się podważyć jego wiarygodność.

Co jeszcze warto wiedzieć o testamencie notarialnym?

Trzeba pamiętać, że spisanie testamentu notarialnego i pominięcie najbliższych członków rodziny nie do końca eliminuje ich ze spadku. Bowiem dzieci mają możliwość dochodzenia na drodze sądowej zachowku o wartości połowy wysokości udziału w spadku, jaki by im przypadł, gdyby dziedziczyli ustawowo. Aby uczynić testament pod postacią aktu notarialnego bardziej wiarygodnym, można umieścić do w Notarialnym Rejestrze Testamentów. W Kancelarii Notarialnej Wojciech Kondracki z Gdańska można sporządzić taki akt notarialny, a także dodatkowo przekazać do dyspozycji dla spadkobierców różne wartościowe przedmioty czy pieniądze. Testament może zawierać bardzo szczegółowe informacje  i zostanie ujawniony zgodnie z wolą testatora po śmierci wszystkim osobom zainteresowanym i wyznaczonym spadkobiercom. Takie posuniecie pozwala na zabezpieczenie się na wypadek nagłe choroby i nie trzeba podejmować żadnych decyzji na szybki, tylko spokojnie, po dokładnych przemyśleniach, z dużym wyprzedzeniem.