Dobry rzeczoznawca oraz poprawnie wykonana przez niego praca mogą ułatwić wiele procesów związanych z nabyciem lub sprzedażą nieruchomości, wynajęciem mieszkania lub lokalu i wielu innych. Jakimi cechami powinien charakteryzować się wykwalifikowany specjalista w tej dziedzinie? Gdzie można znaleźć dobrego rzeczoznawcę?

Sprawy indywidualne i współpraca z instytucjami

Niezależnie od tego, czy rzeczoznawca specjalizuje się doradztwie w kwestiach publicznych, usługowych czy indywidualnych, prowadząc swoją działalność, musi on spełniać określone wymogi. Właściwa ścieżka edukacyjna, zdanie egzaminu państwowego oraz przynależność do jednej z organizacji zrzeszających rzeczoznawców to tylko kilka z wielu aspektów zaangażowania, jakie musi wykazać osoba rozpoczynająca tę pracę.

Warto zauważyć, że nie wszyscy rzeczoznawcy zajmują się tymi samymi sprawami. Ponieważ zakres ich działania jest bardzo obszerny, można spotkać wiele wyspecjalizowanych kancelarii rzeczoznawców. Wśród nich znajdują się między innymi profesjonaliści w dziedzinie: majątkowej, budowlanej, samochodowej oraz kilku innych. Niektórzy rzeczoznawcy łączą kilka specjalizacji i pozwala im na to długoletnie doświadczenie oraz szeroka wiedza potwierdzona egzaminami i uczestnictwem w procesach wyceny na wysokim szczeblu.

Niezależnie czy kancelaria rzeczoznawców angażuje się w sprawy indywidualne, czy też opiera swoją pracę na kontakcie z instytucjami, urzędami i bankami jest to zadanie niezwykle odpowiedzialne i wymaga poświęcenia. Rzeczoznawcy wielokrotnie występują w procesach jako biegli sądowi lub towarzyszą w sytuacjach kryzysowych takich jak awarie, zawalenia się budynków, podziały majątku, a także sprawy związane z odszkodowaniami.

Kancelaria rzeczoznawców majątkowych proponująca szeroki zakres usług kierowanych zarówno do osób prywatnych jak i do banków, urzędów, instytucji publicznych, to EXPERT M&A Grórniak z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Główne aktywności tej działalności to: wycena nieruchomości, prowadzenie analiz rynku nieruchomości, analizy opłacalności inwestycji. Poza tym EXPERT proponuje także działania z zakresu rzeczoznawstwa budowlanego takie jak: opinie i ekspertyzy budowlane, pomiar inwentaryzacyjny budynku czy też badanie stanu technicznego nieruchomości.

Dobry rzeczoznawca – wykształcenie to nie wszystko

Umiejętność zachowania neutralności, stała aktualizacja dostępnej wiedzy o zmieniających się warunkach legislacyjnych oraz sytuacji na rynku. Podejmowanie pełnej odpowiedzialności za wykonaną wycenę to tylko kilka z wielu aspektów, które czynią zawód rzeczoznawcy aktywnością wysoce odpowiedzialną i wymagającą poświęcenia. Każda osoba mogąca pochwalić się tym tytułem po zdaniu egzaminu państwowego jest wpisana do rejestru rzeczoznawców majątkowych. Sposób funkcjonowania tego zawodu jest między innymi w Ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz Prawie geodezyjnym i kartograficznym.

Każdy, kto wykonuje ten wyjątkowy zawód, zdaje sobie sprawę, jak wiele zależy od jego pracy. Na opinii rzeczoznawcy bazują działania odszkodowawcze, urzędowe, banki, a także sprawy majątkowe zarówno prywatne jak i publiczne. Metoda stosowana w trakcie tworzenia wyceny czy opinii jest dostosowywana indywidualnie przez rzeczoznawcę.

Na to jak będzie wyglądała ostateczna wycenia nieruchomości lub przeprowadzona analiza wpływa wiele czynników. Najważniejsze punkty, o których pamięta każdy dobry rzeczoznawca to postępowanie zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej, utrzymywaniem obiektywności oraz niezawisłości, postępowanie adekwatne do przepisów obowiązującego prawa, a także trzymanie się aktualnych standardów.