Brak prawnego uregulowania kwestii własności może okazać się problemem w przyszłym osobnym życiu małżonków. Warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej np. u Adwokat Iwony Galickiej-Gryglas. Pozwoli to mieć pewność, że wszystkie zapisy i postanowienia mają moc prawną. W jaki sposób prawnie podzielić majątek?

Jak prawnie dokonać podziału majątku po rozwodzie?

Sprawy o podział majątku wspólnego w przypadku rozwodów, to zagadnienia, które są przyczyną występowania dużego stresu i emocji. W Warszawie jest kilka miejsc, w których można udać się po poradę prawną, czy też zlecić pełnomocnictwo w sprawach o podział majątku. Przykładem może być tu kancelaria Adwokat Iwony Galickiej-Gryglas. Dzięki opiece prawnika w kwestii sposobu zapisu ustaleń praw własności, ma się gwarancję, że zostaną uwzględnione interesy strony np. co do stopnia udziału w majątku.

Jak wynika z informacji uzyskanych m.in. we wspomnianej kancelarii, z której usług można skorzystać od 2014 roku zarówno stacjonarnie, jak i drogą mailową, podział majątku może mieć miejsce przed rozwodem, jeszcze w trakcie trwania związku małżeńskiego.

Kiedy można dokonać podziału majątku?

W przypadku rozwodów niemal naturalną koleją rzeczy jest podział majątku. Może on przybrać formę ugody zawartej między małżonkami. Jeśli jednak między stronami nie ma porozumienia, sprawa zostaje rozstrzygnięta na drodze sądowej w ramach przygotowanego 

wniosku o podział majątku ustalenie strategii postępowania. Zamieszcza się w nim informacje o wartości składników majątku wspólnego oraz propozycji jego podziału.