Ze smutkiem w oczach obserwuje zniszczone przez przemysł i szkodliwe działanie człowieka tereny. Istnieje jednak sposób na przywrócenie gruntom wartości przyrodniczych i użytkowych, a mowa o rekultywacji terenu. Na rynku funkcjonują firmy, które zajmują się usuwaniem skażonej gleby i formowaniem terenu. Co musisz wiedzieć o rekultywacji terenu?

Rekultywacja – co to jest?

Rekultywacja terenu to prościej mówiąc przywrócenie walorów danego obszaru, który uległ zniszczeniu, wskutek zanieczyszczeń i działalności człowieka. Dzięki zlikwidowaniu szkodliwych substancji z gleby uzyskuje się nową, czystą powierzchnię, która zostaje później odpowiednio zagospodarowana. Są to przydomowe ogrody, inwestycje pod zabudowę, tereny zieleni miejskiej i przemysłowe oraz zniszczone nieużytki.
Rekultywacja to również sposób na oczyszczenie terenów. Zanieczyszczenia mogą wynikać z niebezpiecznych odpadów. Doprowadzenie do ponownego zburzenia gleby do pracy to kolejny etap tego procesu.

Cały proces rekultywacji terenu obejmuje również takie czynności nawadnianie, osuszanie, wzmacnianie skarp, wytyczanie i budowanie dróg dojazdowych, zakładanie trawników oraz odtwarzanie gleb, co uznaje się za techniczną fazę rekultywacji. Wyróżnia się również fazę biologiczną, a ta zaś uwzględnia kształtowanie gleby i szaty roślinnej (nawożenie, uprawy).

Sposoby rekultywacji terenu

Istnieje wiele sposobów rekultywacji terenu. Najczęściej jednak stosuje się trzy metody. Pierwszą z nich jest sztuczne zalewanie wodą, co ma znaczny wpływ na krajobraz. Drugą metodą jest zasypywanie, które jest odwrotnością zalewania. Ostatnią, najczęściej wykorzystywaną metodą jest zalesianie, czyli sadzenie drzew.

Kto przeprowadza rekultywację?

Rekultywację terenu mogą wykonać jedynie upoważnione osoby. Na rynku funkcjonuje wiele doświadczonych firm, takich jak Atom z Gdańska, które zajmują się świadczeniem niezbędnych czynności w zakresie rekultywacji terenu. Firma zajmuje się również kompleksowym badaniem gleby.

Rekultywacja składowiska odpadów

Rekultywacja składowiska odpadów ma znacznie inny charakter a jej zasady reguluje ustawa o odpadach. Wykonywanie tego typu rekultywacji wchodzi w skład fazy eksploatacyjnej składowiska. Polega na przywróceniu poprzedniego stanu i zabezpieczenia terenu przed szkodliwym oddziaływaniem. Rekultywacja składowiska odpadów powinna również uwzględnić obszar odpadów i otaczające środowisko.