O eksmisję małżonka można starać się nie tylko po rozwodzie, ale również w trakcie trwania małżeństwa. Jest to realne w sytuacji, gdy naganne postępowanie jednej ze stron uniemożliwia prowadzenie gospodarstwa domowego, a nawet normalne funkcjonowanie. Sąd może zadecydować o wyprowadzce żony lub męża nawet wtedy, gdy nieruchomość jest wspólna.

Kiedy możliwa jest eksmisja małżonka?

Prawna eksmisja małżonka jest możliwe tylko w określonych przypadkach. Główną przyczyną jest uciążliwe zachowanie, które negatywnie wpływa na życie domowników. Kancelaria Adwokacka Agnieszki Oskaldowicz-Leduchowskiej zapewnia kompleksowe wsparcie na każdym etapie współpracy. Ważne jest, aby właściwie uargumentować pozew wniesiony do sądu. 

Przesłanką do eksmisji obecnego lub byłego małżonka może być m.in. nadużywanie alkoholu, uzależnienie od narkotyków, znęcanie się nad rodziną, przemoc psychiczna, zdrada. 

Czy wyeksmitowana osoba otrzymuje lokal socjalny?

W niektórych przypadkach sąd może zdecydować o przyznaniu prawa do lokalu socjalnego. Eksmisja małżonka wymaga uwzględnienia jego sytuacji materialnej oraz rodzinnej. Lokal socjalny przyznawany jest kobietom w ciąży, emerytom, rencistom, niepełnosprawnym, ubezwłasnowolnionym, bezrobotnym, ciężko chorym.

Oczywiście ważne jest, aby dana osoba spełniała kryteria do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej. Ci, którzy zostali wyeksmitowani z nieruchomości z powodu znęcania się nad bliskimi, nie mogą liczyć na lokal socjalny.