Własnoręczne przygotowanie testamentu wydaje się łatwe, ale niesie ze sobą ryzyko wystąpienia błędów. Jak również zakwestionowania go przez spadkobierców. Dlatego istnieje alternatywne rozwiązanie. Jest nim usługa sporządzania testamentu w formie aktu notarialnego, oferowana m.in. przez Kancelarię Notarialną Karoliny Stolińskiej-Kowalczyk. Nie jest kosztowna, a zapewnia spokój i pewność odpowiedniego rozdysponowania majątku po naszej śmierci.

Testament w formie aktu notarialnego

Sporządzenie testamentu w formie aktu notarialnego jest jednym z najbardziej pewnych sposobów na rozdysponowanie majątkiem po naszej śmierci. Decydując się na taki zapis ostatniej woli, unikamy potencjalnych problemów związanych z zaginięciem lub zniszczeniem dokumentu. Ten krok daje także pewność, że nasze decyzje zostaną wprowadzone w życie. Placówki takie ja Kancelaria Notarialna Karolina Stolińska-Kowalczyk oferują przygotowanie testamentu w formie aktu notarialnego. Dbają o zgodność wszystkich formalności oraz przekazanie wybranym spadkobiercom pieniędzy, nieruchomości czy osobistych pamiątek.

Sporządzanie testamentu u notariusza przebiega w kilku etapach. Po udaniu się do kancelarii notarialnej, specjalistka dokładnie omawia z klientem wszelkie możliwości prawne oraz sposób realizacji zamierzonych działań. W sytuacjach wyjątkowych, gdy testator jest chory lub nie może opuścić miejsca pobytu, notariusz może odwiedzić go we wskazanym miejscu. Warto również wspomnieć, że podczas przygotowywania testamentu można dokonać wyboru prawa polskiego, jako prawa właściwego dla spraw spadkowych, co jest istotne dla osób, których pracują i czasowo przebywają za granicą.

Co daje przygotowanie testamentu u notariusza?

Przygotowanie testamentu w formie aktu notarialnego daje kilka korzyści. Przede wszystkim, nie występują w nim błędy mogące prowadzić do nieważności lub trudności w jego wykonaniu. Dodatkowo, treść takiego testamentu jest czytelna i w pełni zrozumiała dla każdego, kto będzie z niego korzystać. Kolejną istotną korzyścią jest bezpieczeństwo dokumentu. Przechowywanie testamentu odbywa się w kancelarii notarialnej, dzięki czemu nie ma obaw o jego uszkodzeniu czy zniszczeniu. Jako testator mamy także pewność, że akt został, podobnie jak inne czynności notarialne, sporządzony zgodnie z przepisami prawa. I naszymi oczekiwaniami, bowiem w jego tworzeniu pomaga nam osoba zaufania publicznego.