Obecnie najpopularniejszym językiem obcym w Polsce jest język angielski. Warto jednak zauważyć, że duże znacznie zarówno w wymiarze społeczno-kulturowym, jak i ekonomicznym ma język niemiecki. Wzrost jego znaczenia w naszym kraju odnotowywany jest z roku na rok, co spowodowane jest zacieśnianiem relacji polsko-niemieckich i nie tylko. Język naszych zachodnich sąsiadów jest używany bowiem w wielu krajach. Stanowi on język urzędowy aż w sześciu państwach. Duże zapotrzebowanie można zatem zauważyć na rynku tłumaczeniowym. Szczególnie potrzebni są w Polsce tłumacze przysięgli języka niemieckiego.

Pomoc tłumaczy przysięgłych dla klientów indywidualnych

Według różnych danych w Niemczech mieszka ponad 1,5 miliona Polaków. Nawet kilkadziesiąt tysięcy rodaków wchodzi zaś każdego roku w związki małżeńskie z Niemcami/Niemkami. To pokazuje olbrzymią skalę powiązań społeczno-kulturowych między naszym krajem a zachodnim sąsiadem. Wiele spraw urzędowych wymaga zatem pomocy tłumaczy przysięgłych języka niemieckiego.

To oni dokonują przekładów aktów urodzenia, zgonów czy innych pism stanu cywilnego, pomagając regulować sytuację rodziną w obu państwach. Często tłumaczone są również świadectwa szkolne i maturalne, certyfikaty, dyplomy, prawo jazdy oraz inne dokumenty, które wymagają uwierzytelnienia. Tłumaczenia urzędowe zawsze związane są z przekładami przysięgłymi, którymi nie mogą zajmować się tłumacze zwykli. Tłumaczy przysięgłych jest jednak w Polsce stanowczo zbyt mało, a według listy Ministerstwa Sprawiedliwości jest ich ponad 3700. To oni pomagają również wielu firmom i instytucjom publicznym.

Pomoc tłumaczy przysięgłych dla klientów instytucjonalnych

Tysiące polskich firm oraz instytucji publicznych wymaga doraźnej lub stałej współpracy z tłumaczami przysięgłymi języka niemieckiego. Zważywszy na fakt, iż działa ich na rynku stosunkowo niewielu, niektóre przedsiębiorstwa podpisują umowy na długofalową współpracę, gwarantując sobie terminowość realizowania zleceń. Tym wyróżnia się m.in. Biuro tłumaczeń AGMAR, które prowadzi dr Agnieszka Sarnowska. Jej pomoc związana jest z obsługą firm z branży transportowej, motoryzacyjnej, przemysłu lekkiego i ciężkiego, kosmetycznej i chemicznej, czy z obsługą sektora finansowego, medycznego oraz naukowego.

Tłumacze przysięgli języka niemieckiego przekładają m.in.:

  • umowy cywilnoprawne i handlowe,
  • dokumenty przewozowe i celne,
  • dokumenty rejestracyjne pojazdów,
  • deklaracje własności użytkowych, certyfikaty i normy iso,
  • ekspertyzy prawne i pozwy,
  • ekspertyzy biegłych rewidentów,
  • prace habilitacyjne i rozprawy doktorskie,
  • patenty i akty notarialne dotyczące prawa autorskiego,
  • dokumenty grantowe,
  • czy też pisma/dokumenty/projekty technologiczne, budowlane i techniczne wymagające poświadczenia prawnego.

Warto przy tym wiedzieć, że zapotrzebowanie na usługi tłumaczy przysięgłych języka niemieckiego będzie wzrastało. Polskie firmy współpracując z przedsiębiorstwami z Rosji, Norwegii, Danii czy nawet Włoch często wykorzystują język niemiecki zamiast angielskiego. Szeroka współpraca między polskimi a niemieckimi instytucjami jest także zauważania w środowiskach akademickich, badawczych, wydawniczych.