Umowy zawierane między dwiema stronami zobowiązują je do przestrzegania warunków określonych w kontrakcie. Niekiedy jednak dochodzi do sytuacji, w których dokument jest unieważniany i dochodzi do sporu. Pełne bezpieczeństwo gwarantują umowy notarialne – sporządzenie ich jest w niektórych przypadkach koniecznością. Kiedy należy zawrzeć kontrakt w formie aktu notarialnego?

Bezpieczeństwo transakcji

Obrót nieruchomościami wiąże się przeważnie z przepływem sporych sum pieniędzy wyasygnowanych przez nabywców w celu uzyskania praw do danego obiektu czy terenu. Zabezpieczenie takiej transakcji jest więc konieczne poprzez sporządzenie umowy sprzedaży nieruchomości w kancelarii notarialnej. Nie może być ona zawarta ustnie czy w zwykłej formie pisemnej – staje się wtedy nieważna, co może doprowadzić np. do oszustw czy innych nieprzyjemnych sytuacji. Katarzyna Grzybowska prowadzi kancelarię, w której można zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego. Dotyczy to nie tylko sprzedaży nieruchomości, ale też darowizny. W tego typu dokumencie darczyńca zobowiązuje się do dokonania bezpłatnego świadczenia, kosztem swojego majątku, na rzecz obdarowanego. Warto wiedzieć, że w tym wypadku, nawet pomimo wykonania darowizny, darczyńca może starać się ją odwołać – dzieje się tak wtedy, gdy względem niego druga strona dopuszcza się rażącej niewdzięczności. Obowiązkiem obdarowanego jest też dostarczenie niezbędnych środków do życia darczyńcy, jeśli ten popadł w niedostatek. Postanowienia te wynikają właśnie z umowy darowizny sporządzanej w kancelarii notarialnej.

Umowa między małżonkami

Jedną z umów również zawieranych w formie aktu notarialnego jest umowa o podział majątku wspólnego. Sporządzana jest ona między małżonkami, którzy chcą w określonym stopniu ograniczyć lub poszerzyć ustawową wspólność majątkową. Mogą też za pomocą umowy notarialnej ustanowić rozdzielność majątkową, powszechnie nazywaną intercyzą. W przypadku sporządzenia takiego dokumentu w renomowanej kancelarii notarialnej, składniki majątku zdobytego zarówno przed ślubem, jak i po nim, są samodzielnymi i odrębnymi własnościami małżonków. W chwili podpisania w obecności notariusza takiej umowy wspólny majątek małżeństwa przestaje istnieć lub po prostu nie powstaje. Najczęściej intercyza spisywana jest po to, by zabezpieczyć finansowo całą rodzinę. Dzięki jej sporządzeniu nie jest ona obciążona np. konsekwencjami błędnych decyzji biznesowych jednego z małżonków. Zawieranie umów w kancelarii notarialnej to zatem nie tylko spora wygoda, ale też gwarancja poprawności kontraktu pod względem prawnym i przede wszystkim pełne bezpieczeństwo wynikające z zapisu dokumentu w formie aktu notarialnego.