Tłumaczenia uwierzytelnione to specjalny rodzaj przełożenia tekstu z języka obcego, który jest obwarowany licznymi regulacjami prawnymi. Dotyczy to zarówno translacji ustnych, jak i pisemnych. Mogą być one wykonywane wyłącznie przez tłumacza przysięgłego. W przypadku zapotrzebowania na przekład z języka francuskiego warto skorzystać z usług Biura Tłumaczeń Interprof, którego wieloletnie doświadczenie i wiedza dają gwarancję profesjonalizmu.

Co charakteryzuje tłumaczenia uwierzytelnione?

Przekłady uwierzytelnione stanowią formę bardziej formalną niż zwykłe translacje. Często dotyczą oficjalnych dokumentów np. takich jak akty wydawane przez urzędy stanu cywilnego czy zaświadczenia lekarskie. W każdym przypadku takie przełożenia potrzebują opatrzenia specjalnymi pieczęciami tłumacza przysięgłego. Ważnym elementem, który musi zostać zawarty w formalnościach dotyczących tłumaczonych tekstów np. z języka francuskiego, jest informacja dotycząca statusu druku, z którego przekład został sporządzony — czy był oryginał, czy kopia oryginału. Translacjom podlega nie tylko treść, lecz również wszystkie adnotacje bądź pieczątki znajdujące się na piśmie. Tłumaczenia przysięgłe są również niejednokrotnie konieczne w przypadku prac i artykułów naukowych oraz specjalistycznych tekstów technicznych lub branżowych.

Czym kierować się przy wyborze tłumacza przysięgłego?

Tłumacz przysięgły to zawód zaufania publicznego. Specjaliści uzyskują kompetencje do jego wykonywania po ukończeniu wykształcenia wyższego w zakresie języka np. francuskiego oraz zdaniu egzaminu państwowego i spełnieniu wielu prawnych formalności. Po złożeniu oficjalnego ślubowania w obecności władz państwowych translator, który spełnił wszystkie merytoryczne i administracyjne wymogi, zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych. Przy wyborze eksperta z zakresu przekładów uwierzytelnionych warto zwrócić uwagę na zakres świadczonych przez niego usług tłumaczeniowych. Dobrym wyborem w przypadku translacji z języka francuskiego jest Biuro Tłumaczeń Interprof, zapewniające profesjonalizm oraz kompleksową obsługę zarówno w pisemnych, jak i ustnych przekładach uwierzytelnionych oraz zwykłych. Należy zwrócić szczególną uwagę także na obszar tematyczny, w którym specjalizuje się dany tłumacz. Istotną kwestię stanowi również fakt, że niektórzy translatorzy oferują także dodatkowe świadczenia, co stanowi całościowe rozwiązanie dla osób poszukujących szerszego wachlarza usług.

Biegła znajomość języka francuskiego nie zawsze jest wystarczająca. Korzystanie z fachowych usług translacyjnych u tłumacza przysięgłego daje pewność pełnej poprawności przekładu, co jest szczególnie ważne w przypadku dokumentów bądź tekstów specjalistycznych.