Zgodnie z zapisami poczynionymi w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, za matkę dziecka uznaje się kobietę, która je urodziła. Jeśli więc w akcie urodzenia dziecka figuruje osoba, która nie jest jego biologiczną matką, możliwe jest wystąpienie o zaprzeczenie macierzyństwa na drodze sądowej. W jakich sytuacjach wszczyna się takie postępowanie?

Kiedy można wystąpić do sądu o zaprzeczenie macierzyństwa?

Postępowania sądowe dotyczące zaprzeczenia macierzyństwa nie należą wcale do rzadkości. Mimo że znacznie częściej słyszymy o sprawach, gdzie to mężczyzna stara się dowieść, że nie jest ojcem danego dziecka, istnieją też sytuacje, w których priorytetem prawników jest znalezienie jego biologicznej matki. Dzieję się tak w przypadku, kiedy noworodki zostają niezamierzenie podmienione w szpitalu i w akcie urodzenia każdego z nich figurują nieprawdziwe dane matki. Brak pewności co do macierzyństwa pojawia się czasem także u dzieci urodzonych poza szpitalem. Zdarza się, że to babka malucha twierdzi, że jest jego biologiczną matką, podczas gdy faktycznie jest nią jej nastoletnia córka. Zaprzeczenie macierzyństwa jest uzasadnione także w sytuacji, kiedy para korzysta z usług surogatki. Małżonkowie zgłaszają w Urzędzie Stanu Cywilnego, iż to żona urodziła dziecko, jednak matką biologiczną jest opłacona przez parę matka zastępcza. Proceder ten nie jest zgodny z prawem, co nie oznacza, że nie jest praktykowany przez małżeństwa pragnące mieć dziecko za wszelką cenę.

Kto może wystąpić o zaprzeczenie macierzyństwa?

Jak informuje prawnik z Kancelarii Adwokackiej w Lublinie- powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa mogą wytoczyć jedynie osoby z bliskiego otoczenia kobiety, która wpisana jest jako matka w akcie urodzenia dziecka. Może być to więc właśnie dziecko. Ponadto podobny pozew może też wytoczyć biologiczna matka dziecka kobiecie, która wpisana jest w dokumentach urodzonego przez powódkę dziecka. Kobieta wpisana w akcie urodzenia dziecka może wystąpić o zaprzeczenie macierzyństwa w stosunku do dziecka, którego biologiczną matką nie jest. Pozew o zaprzeczenie macierzyństwa może złożyć też mężczyzna, którego ojcostwo zostało ustalone z uwzględnieniem macierzyństwa kobiety wpisanej w akcie urodzenia. W wyjątkowych sytuacjach o zaprzeczenie macierzyństwa występuje też prokurator. Warto wiedzieć, że o zaprzeczeniu macierzyństwa decyduje wydział rodzinny sądu rejonowego.

Sprawy o zaprzeczenie macierzyństwa są trudne i wiążą się z ogromem emocji. Wszak ustalenie pochodzenia dziecka jest czynnością bardzo ważną z prawnego punktu widzenia. W niektórych sytuacjach jednak zaprzeczenie macierzyństwa kobiety w stosunku do danego dziecka może spotkać się z krytyką społeczeństwa. Dobro rodziny oraz jej stabilność stanowi dla wielu wartość nadrzędną. Gdy istnieje silna więź między kobietą a dzieckiem, sąd może oddalić pozew nawet wtedy, kiedy nie jest ona biologiczną matką dziecka.