Nie ulega żadnej wątpliwości, że pracy kierowcy, jest jednym z najtrudniejszych i jednocześnie najodpowiedzialniejszych zawodów na świecie. Dlatego właśnie tak wiele uwagi poświęca się temu, czy konkretny kandydat na to stanowisko posiada nie tylko doświadczenie, ale także odpowiednie predyspozycje zdrowotne. Fakt ten może ustalić jedynie lekarz specjalista. Co konkretnie wchodzi w zakres badania lekarskiego dla kierowców i gdzie najlepiej je wykonać?

Badania kierowców – co wchodzi w ich zakres?

Badanie lekarskie dla kierowców zasadniczo można podzielić na dwie kategorie. O czym konkretnie mowa? Po pierwsze, lekarz ocenia ogólną zdolność kandydata do wykonywania zawodu. Na tym etapie przeprowadzane są m.in. badania neurologiczne, których zadaniem jest wykazanie, jak najprecyzyjniejszego obrazu predyspozycji psychoruchowych. Następnie wykonuje się badanie wzroku, którego właściwe funkcjonowanie akurat w tej branży ma znaczenie absolutnie kluczowe. W jaki sposób sprawdzane są oczy? Lekarz dokonuje oceny widzenia zmierzchowego, a także sprawdza to, w jaki sposób osoba zareaguje na tzw. efekt olśnienia, na który kierowcy narażeni są przede wszystkim zimą i latem. Niestety ewentualne wady wzroku mogą jednoznacznie dyskredytować konkretnego kandydata. Nie można zapominać także, że drugą część badań stanowią te o wymiarze psychologicznej. Specjaliści dokonują rzetelnej oceny na temat tego, w jaki sposób przyszły kierowca rodzi sobie zarówno z sytuacjami skrajnie trudnymi, jak i monotonnymi. Gdzie zatem warto wykonać takie badania?

Badania lekarskie dla kierowców – gdzie je wykonać?

Jak zwykle najważniejszy jest czas. Dlatego bardzo ważne jest to, aby wszyscy zainteresowani mogli wykonać badania w jednym miejscu bez konieczności przemieszczania się od specjalisty do specjalisty. Takie warunki mogą zapewnić jedynie najbardziej renomowane przychodnie, do których zdecydowanie zalicza się Leszczyńska Przychodnia Lekarska. To właśnie tutaj pacjenci mogą liczyć nie tylko na miłą atmosferę i indywidualne podejście do każdego z przypadków, ale także na nowoczesne zaplecze technologiczne oraz rzetelność przeprowadzonych badań.  Bez względu na to, czy badania lekarskie dotyczą kierowcy nowego, czy tego, który chce je jedynie przedłużyć, są one niezbędne do kontynuowania pracy zawodowej. Tak również stanowi obowiązujące prawo. Nie można również nie wspomnieć o tym, iż to właśnie dzięki konsekwencji i profesjonalizmowi, z jakim przeprowadzane są badania dla kierowców, bezpieczeństwo na polskich drogach z roku na rok rośnie.