Konflikty między rodzicami a dziećmi, ale też nieporozumienia dotyczące wyłącznie samych małżonków, często stają się rozległym problemem w kontekście współżycia z najbliższymi. W takiej sytuacji warto przemyśleć udział w terapii dla rodzin, wybierając gabinet zapewniający profesjonalne wsparcie, np. Psyche Po-Moc prowadzony przez Ewę Jarmużewską. Dowiedz się o nim więcej!

Jakie zachowania członków rodziny wskazują na konieczność podjęcia terapii?

Głównym źródłem sporów w gronie najbliższych sobie osób są kłopoty podczas komunikacji. Nawet złe samopoczucie jednego z członków rodziny mające najczęściej bezpośredni wpływ na postawę wobec rodzica, dziecka czy partnera, może doprowadzić do konfliktu. Nierzadko jednak negatywne zachowanie nie występuje wyłącznie sporadycznie, a staje się codziennym nastawieniem, prowadząc niekiedy do pojawienia się braku uczucia więzi. Przy częstych kłótniach warto spróbować rozwiązać problem w ramach terapii dla rodzin.

Jest ona prowadzona w gabinecie Psyche Po-Moc. Jak podkreśla jego właścicielka, Ewa Jarmużewska, profesjonalne wsparcie pozwala na znalezienie źródła negatywnej postawy jednego członka rodziny wobec innych bliskich. Nierzadko okazuje się, że taka osoba cierpi na depresję, chorobę alkoholową, ale też na jej zachowanie może wpływać nieświadomie rodzic, dziecko czy partner. U najmłodszych często dochodzi do zaburzeń odżywiania czy zadawania sobie bólu. Konsekwencją konfliktów jest również niekiedy przemoc. Aby uniknąć eskalacji problemu, należy szybko podjąć terapię dla rodzin.

W jaki sposób prowadzi się terapię dla rodzin?

Opisywane wsparcie w przypadku problemów występujących we współżyciu najbliższych sobie osób przebiega w zależności od charakterystyki danego przypadku. W dużej mierze jest to także uzależnione od samego psychoterapeuty. Może być on w pełni neutralnym słuchaczem, który po zebraniu informacji proponuje dostępne rozwiązania, ale niektóre modele działania zakładają znacznie większe zaangażowanie ze strony specjalisty. Odpowiedni sposób zawsze dobierany jest na terapiach dla rodzin w gabinecie Psyche Po-Moc.

Spotkania w zależności od specyfiki problemu odbywają się grupowo lub wyłącznie z jedną osobą. Czasem najbliżsi odmawiają wzięcia w nich udziału, co również ma wpływ na typ prowadzonej terapii dla rodzin. Najczęściej specjaliści decydują się na wdrożenie rozwiązań w zakresie wyeliminowania zachowań dysfunkcyjnych – po ich uprzednim zdiagnozowaniu. Przy stosowaniu się do zaleceń w większości przypadków następuje uzyskanie kompromisu i powstrzymanie negatywnych postaw wobec najbliższych. Behawioralną terapię dla rodzin można podjąć w gabinecie Psyche Po-Moc – postaw na sprawdzonych specjalistów!