Integracja sensoryczna to sposób, w jaki mózg odbiera i porządkuje informacje, które dotarły do niego poprzez zmysły. Ma ona ogromny wpływ nie tylko na codzienne funkcjonowanie, ale też na komunikowanie się, a co za tym idzie – także na relacje międzyludzkie. Ewentualne zaburzenia integracji sensorycznej to trudności, z którymi mały człowiek przychodzi na świat, sam z nich nie wyrośnie, dlatego też, tak istotne jest rozpoczęcie terapii, poprzedzonej diagnozą integracji sensorycznej.

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna to nic innego, jak sposób porządkowania przez mózg informacji, odbieranych przez zmysły. Umożliwia ona człowiekowi właściwe reagowanie na pewne sytuacje, pozwala na selekcję informacji.

Człowiek każdego dnia spotyka na swojej drodze miliony różnorodnych bodźców. Słyszymy dźwięki, możemy widzieć przedmioty, czuć, dotykać, słyszeć, smakować. Jeżeli w naszym organizmie, wszystkie napływające z zewnątrz bodźce, odbierane są i przetwarzane poprawnie – wówczas proces integracji sensorycznej przebiega bez zakłóceń. Możemy wtedy trafnie oceniać sytuacje dnia codziennego, a nasze reakcje adekwatne są do zdarzeń. Sytuacja komplikuje się wówczas, kiedy mózg ma problem z właściwym odbiorem oraz przetwarzaniem docierających do niego bodźców zewnętrznych. W takim przypadku konieczne jest, możliwie jak najszybsze wdrożenie terapii integracji sensorycznej, mającej na celu wypracowanie odpowiedniego poziomu wrażliwości na poszczególne bodźce.

Diagnoza integracji sensorycznej

Zanim jednak dziecko rozpocznie terapię integracji sensorycznej, musi zostać zdiagnozowane pod kątem rozwoju lub ewentualnych zaburzeń w procesach sensorycznych. W celu diagnozy SI, w specjalistycznych poradniach, takich jak np. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Meritum w Sosnowcu, uprawniony i wykwalifikowany terapeuta SI przeprowadza z rodzicami szczegółowy wywiad i bada dziecko pod kątem ewentualnych zaburzeń integracji sensorycznej, poprzez obserwację i wykonywanie specjalistycznych testów.

W ramach diagnozy integracji sensorycznej, rodzice dziecka proszeni są o wypełnienie kwestionariusza, w celu uzyskania jak najdokładniejszych informacji o rozwoju dziecka, jego zachowaniu i nawykach, co pomocne będzie w postawieniu trafnej diagnozy. Dzięki odpowiedniej diagnozie, terapeuci mogą dobrać ścieżkę terapeutyczną dla konkretnego pacjenta.

Wskazania do terapii integracji sensorycznej:

  • autyzm,

  • ADHD,

  • mózgowe porażenie dziecięce,

  • zespół Downa.

Do dysfunkcji wymagających zajęć integracji sensorycznej, należą m.in.:

  • nadmierna wrażliwość (wzrokowa, słuchowa, dotykowa),

  • słaba koordynacja ruchowa, niezdarność,

  • problem z utrzymaniem równowagi,

  • problemy z koncentracją,

  • osłabienie motoryki,

  • zbyt niski lub zbyt wysoki poziom aktywności.