Decyzja o oddaniu rodziców, czy też innych członków rodziny do domów spokojnej starości, nigdy nie jest prosta. Warto o każdej możliwości zagwarantowania opieki najbliższym porozmawiać, zanim będziemy zmuszeni do podjęcia ostatecznych kroków, które pozwolą zapewnić starszym osobom, opieki, jakiej potrzebują. Ważne jest tu bowiem nie tylko właściwe zajęcie się osobami w podeszłym wieku w dzień, ale również w porze nocnej.

Zdarza się czasami, że z racji braku krewnych, opiekunów lub niepełnosprawności pobyt w placówce opiekuńczej jest jedyną formą zagwarantowania należytej opieki osobie starszej. Dzisiejsze domy opieki społecznej są nowoczesnymi placówkami, które w zależności od statusu, formy prawnej zajmują się osobami o różnej sprawności fizycznej i kondycji psychicznej.

Jakie instytucje opiekuńcze mamy do wyboru?

W przypadku osób starszych domy opieki możemy podzielić na:

  • Domy opieki społecznej,
  • Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze,
  • Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze.

Warto przed ulokowaniem bliskiej nam osoby w danej placówce sprawdzić okolicę, infrastrukturę otoczenia, wyposażenie pokoi, kolorystykę pomieszczeń. Ma to bowiem przełożenie na dobre samopoczucie przebywających weń podopiecznych.

Ważna jest opieka lekarska i pielęgniarska nad podopiecznymi

Z punktu widzenia bezpieczeństwa znajdujących się w domu opieki społecznej ważna jest opieka sprawowana przez wykwalifikowany personel medyczny, pielęgniarki i lekarzy, a także organizowane dla podopiecznych zajęcia i warsztaty dodatkowe czy też zajęcia rehabilitacyjne. Atrakcyjne położenie, możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju zajęciach terapeutycznych sprawia, że podopieczni takich placówek nie czują nie tylko osamotnienia, ale również poprawia się ich ogólna sprawność czy to fizyczna, czy intelektualna.

Warto sprawdzić opinie w internecie i wśród znajomych

Dobra placówka opiekująca się starszymi osobami, która opiekuje się osobami w podeszłym wieku, cieszy się dobrą opinią w najbliższym otoczeniu. W myśl zasady, że złe wieści rozchodzą się najszybciej, warto podpytać w najbliższej okolicy, co słyszeli, co sądzą o danym domu opieki społecznej.

Pewności nabierzemy, odwiedzając placówkę osobiście, rozmowa z pracownikami, mieszkańcami da nam obraz panującej tam atmosfery, pozwoli upewnić się, że ważne dla nas aspekty co do opieki nad naszym członkiem rodziny zostaną zaspokojone w 100%.

Decyzję podejmij w miarę możliwości wspólnie

Dobrze jest odwiedzić, dajmy na to dwie placówki, które są wstępnie interesujące dla nas, a w miarę możliwości decyzję ostateczną pozostawić osobie najbardziej zainteresowanej, czyli naszym bliskim.