Medycyna pracy to dziedzina nauki, która zajmuje się ochroną zdrowia pracowników oraz zapobieganiem chorobom zawodowym. W ramach tej specjalizacji przeprowadzane są różne badania, mające na celu ocenę zdolności do pracy oraz wykrycie ewentualnych zagrożeń dla zdrowia. Dwa z nich to badania wstępne oraz badania okresowe. Chociaż oba mają na celu ocenę stanu zdrowia pracownika, istnieją między nimi istotne różnice.

Badania wstępne - na czym polegają

Badania wstępne są przeprowadzane przed rozpoczęciem pracy przez nowego pracownika lub przy zmianie stanowiska pracy na inne, związane z innymi czynnikami ryzyka. Celem tych badań jest ocena zdolności do pracy oraz wykrycie ewentualnych przeciwwskazań do podjęcia konkretnej działalności zawodowej. Badania wstępne przeprowadza lekarz medycyny pracy, który ocenia stan zdrowia pracownika na podstawie wywiadu, badań fizykalnych oraz dodatkowych badań diagnostycznych, takich jak badanie krwi czy spirometria.

Badania okresowe - dla kogo i kiedy

Badania okresowe są obowiązkowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Ich celem jest monitorowanie stanu zdrowia pracowników oraz wczesne wykrywanie ewentualnych problemów zdrowotnych związanych z wykonywaną pracą. Badania okresowe są przeprowadzane w regularnych odstępach czasu, które zależą od rodzaju pracy oraz stopnia narażenia na czynniki szkodliwe. Mogą być one realizowane np. raz w roku, co dwa lata lub co pięć lat.

Różnice między badaniami wstępnymi a okresowymi

Choć zarówno badania wstępne, jak i okresowe mają na celu ocenę zdolności do pracy oraz wykrycie ewentualnych zagrożeń dla zdrowia, istnieją między nimi istotne różnice. Przede wszystkim badania wstępne są przeprowadzane przed rozpoczęciem pracy lub przy zmianie stanowiska, podczas gdy badania okresowe mają charakter regularny i są realizowane w trakcie trwania zatrudnienia. Ponadto badania wstępne mają na celu ocenę ogólnego stanu zdrowia pracownika oraz wykrycie ewentualnych przeciwwskazań do podjęcia konkretnej działalności zawodowej, natomiast badania okresowe koncentrują się na monitorowaniu wpływu pracy na zdrowie oraz wykrywaniu problemów zdrowotnych związanych z wykonywanym zawodem.

Oferta Gabinet Badań Profilaktycznych Medycyny Pracy lek. Teresa Foryt

Gabinet Badań Profilaktycznych Medycyny Pracy lek. Teresa Foryt specjalizuje się w badaniach z zakresu medycyny pracy. Oferuje badania wstępne, okresowe oraz kontrolne, skierowane głównie do osób ubiegających się o stanowiska pracownicze. Ponadto, zakres usług obejmuje badania sanitarno-epidemiologiczne, badania kierowców oraz kandydatów do szkół ponadpodstawowych i wyższych. Firma daje możliwość zawarcia umowy cywilno-prawnej na badania profilaktyczne w danym zakładzie, a przy większej liczbie pracowników - negocjacje cen. Rejestracja odbywa się telefonicznie.