Główne cele terapii uzależnień

Materiał partnera
2019-09-12
psycholog

Terapia uzależnień to długi i czasami nawet monotonny proces. Jego celem jest skuteczna pomoc w walce z różnego rodzaju nałogami. Najczęściej jest to walka z nałogiem alkoholowym lub narkotykowym. W dzisiejszym artykule chcemy omówić szczegółowo cele oraz przebieg terapii uzależnień. Podpowiemy Wam również jakimi efektami może zakończyć się regularna i sumienna terapia.

Indywidualizacja terapii

Wśród osób uzależnionych od alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych możemy wyróżnić pełen przekrój cech społecznych i zdrowotnych. Problem z alkoholem mogą mieć przecież nie tylko osoby biedne, bezdomne i żyjące na marginesie społeczeństwa. Równie często nałóg dotyka osoby zamożne, mające dobrą pracę i wiodące do tej pory szczęśliwe życie. Grupa osób uzależnionych może być zatem bardzo zróżnicowana pod kątem rozmaitych cech, właściwości psychicznych, sposobu zachowania i reagowania czy też funkcjonowania w sferze poznawczej. Różny może być także poziom motywacji do zmian w swoim życiu. Dlatego w chwili obecnej terapia uzależnień ma charakter mocno zindywidualizowany. Zarówno jeśli chodzi o etap diagnozy, jak i właściwy proces terapeutyczny.

Warto zdać sobie sprawę, że samo uzależnienie ma charakter wieloaspektowy. Dlatego też terapia powinna obejmować kilka obszarów funkcjonowania człowieka w tym:

- somatyczny,

- psychiczny,

- społeczny.

Cele terapii uzależnień

Wbrew pozorom leczenie uzależnienia nie opiera się wyłącznie na nakłonieniu pacjenta do całkowitej abstynencji. Byłoby to zbytnim spłaszczeniem problemu. Terapia uzależnień kładzie także nacisk na poprawę jakości funkcjonowania psychospołecznego, a także wykształcenie postawy prozdrowotnej. Pacjent ma być nastawiony na troskę o siebie oraz relacje z innymi osobami. Terapia uzależnień ma na celu zainicjowanie zmian w kierunku zdrowienia oraz utrzymanie przez pacjenta tego kierunku. Oczywiście zmiana trybu życia na zdrowszy (pod względem fizycznym i psychicznym) nierozerwalnie łączy się z zaprzestaniem używania substancji psychoaktywnych. Idealnym efektem terapii jest doprowadzenie do tzw. długoterminowej stabilizacji abstynencji. Warto pamiętać, że uzależnienie to zaburzenie, które jest zagrożone nawrotami. Dlatego terapia przebiega również na głębszych poziomach, które pomagają pacjentowi w zrozumieniu swojego stanu emocjonalnego, jak również schematów reagowania wpływających na podtrzymanie uzależnienia.

Abstynencja czy ograniczenie picia?

Tak naprawdę osoby, które zgłaszają się na terapię prezentują bardzo zróżnicowany stopień motywacji do zmian. Stawiają sobie również bardzo różne cele. Nie zawsze celem samym w sobie jest całkowita abstynencja. Pacjenci często chcą po prostu poprawić jakość swojego życia. Zdarza się, że nie chcą przy tym zrezygnować z używania środków psychoaktywnych. Zadaniem terapeuty jest takie poprowadzenie zajęć, aby pacjent w pewnym momencie zdał sobie sprawę, że przeszkodą w osiągnięciu jego celu jest m. in. jego uzależnienie. I że ograniczenie używania substancji psychoaktywnych nie będzie całkowitym rozwiązaniem jego problemów. Oczywiście nie w każdym przypadku udaje się osiągnąć zupełne zerwanie z nałogiem. Niemniej jednak ograniczenie jego wpływu na funkcjonowanie pacjenta, z jednoczesną poprawą jakości życia, jest już w pewnym sensie sukcesem. Daje też podstawę do dalszych działań terapeutycznych.

Nie zawsze jesteśmy w stanie samodzielnie walczyć ze swoimi demonami. Dlatego warto korzystać z pomocy specjalistów w tej dziedzinie. Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii SELF Hanna Gorejko oferuje kompleksowe wsparciew zakresie terapii uzależnień oraz psychoterapii indywidualnej. Oddając się pod opiekę fachowców z doświadczeniem mamy duże szanse na osiągnięcie upragnionych efektów.

Opracowanie artykułu:

Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Self Hanna Gorejko

ul. Kijowska 6/30, 85-703 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie
e-mail
www