Impreza masowa w rozumieniu prawa, jest to wydarzenie o charakterze sportowym bądź artystycznym, w którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc, nie przekracza pewnej ściśle określonej wysokości. Jest ona inna w przypadku imprez sportowych (w tym piłkarskich), a inna w przypadku imprez artystyczno- rozrywkowych. Liczba ta też różni się w przypadku wydarzeń o podwyższonym ryzyku.

Kiedy koncert jest imprezą masową?

Według Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku, o bezpieczeństwie imprez masowych, mówiąc o imprezie masowej artystyczno- rozrywkowej- należy przez to rozumieć imprezę (…) na obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, wynosi nie mniej niż 1000. W hali sportowej lub innym budynku, umożliwiającym przeprowadzenie takiej imprezy, ta liczba nie może wynosić mniej, niż 500 osób. Za bezpieczeństwo podczas tego typu imprezy, odpowiada jej organizator. Musi on zapewnić odpowiednią ochronę porządku publicznego, zabezpieczenie pod względem medycznym, a także odpowiedni stan techniczny obiektu, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi. Zabezpieczeniem medycznym imprez masowych zajmować się mogą takie firmy jak Mazovia Medical Plus. Jest to firma z Błonia, która działa na mazowieckim rynku medycznym. Specjalizuje się ona w transporcie medycznym i właśnie zabezpieczeniach medycznych imprez masowych. Jakość swoich usług opiera o wykształcenie i doświadczenie pracowników, w których skład wchodzą lekarze, ratownicy medyczni, a także pielęgniarki/ pielęgniarze.

Ilu ratowników powinno być na imprezie masowej?

Powyższa ustawa nie określa liczby ambulansów ani lekarzy, czy ratowników, jaka powinna zabezpieczać imprezę masową. Teoretycznie ma być ona dostosowana do ludzi, rodzaju imprezy, wielkości, pory roku, czy charakteru imprezy. Oceny, która będzie miała wpływ na ilość tych służb, dokonuje kierownik pogotowia ratunkowego, komendant straży pożarnej i policji, którzy odpowiadają za dany okręg. Według prawa liczebność służb informacyjno- porządkowych, określa się- w przypadku imprezy masowej, która nie jest imprezą podwyższonego ryzyka- co najmniej 10 członków służb, na 300 osób, które mogą być na imprezie i przynajmniej 1 członek służby porządkowej lub informacyjnej, na każde kolejne 100 osób. Jednak ogólna liczba służb  porządkowych nie może wynosić mniej, niż 20% ogólnej liczby uczestników imprezy.