Dawniej gabinety psychologiczne odwiedzali dorośli ludzie, obarczeni zazwyczaj bardzo poważnymi problemami. Obecnie konsultacji psychologicznej wymagają coraz młodsi pacjenci, zmagający się z różnymi chorobami i schorzeniami. Właśnie z myślą o takich osobach powstało w Krotoszynie Centrum Pedagogiczno-Psychologiczne Krok Po Kroku, oferujące pomoc psychologiczną, logopedyczną i dyslektyczną oraz terapie wspierające rozwój dzieci.

Pomoc psychologiczna

To rozmowy, porady, konsultacje z rodzicami, które mają pomóc dziecku w uporaniu się z problemami, zmianie niepożądanych zachowań, a także wspierać jego rozwój i budować poczucie własnej wartości. Każdy rodzić sam musi wychwycić moment, kiedy wizyta u psychologa będzie konieczna. Jednak jest kilka symptomów, sygnalizujących, że z dzieckiem dzieje się coś niedobrego. Są to między innymi:

  • problemy ze snem,

  • niechęć do zabawy,

  • agresja w stosunku do rówieśników,

  • niepohamowany lęk związany z odosobnieniem od rodziców,

  • trudności emocjonalne.

Opiekę psychologiczną przede wszystkim dla najmłodszych, oferuje Centrum Pedagogiczno-Psychologiczne Krok Po Kroku Agnieszka Gierłowska. Wszystkie dzieci zmagające się z różnymi problemami i schorzeniami mogą liczyć na profesjonalną pomoc i wsparcie.

Diagnoza logopedyczna

Polecane wyżej centrum psychologii oferuje także pełną diagnozę oraz terapię logopedyczną. Terapeuta przeprowadza szereg czynności diagnostycznych, które mają na celu ustalenie rodzaju zaburzenia mowy i zastosowanie odpowiednich metod leczenia. Diagnoza logopedyczna składa się z trzech etapów. Pierwszy obejmuje badanie wstępne np. wywiad z dzieckiem oraz badania uzupełniające np. orientacyjne badanie słuchu. Drugi etap ma na celu rozpoznanie problemu, postawienie hipotezy i opracowanie programu terapeutycznego. Trzeci to weryfikacja wcześniejszego posądzenia na podstawie oceny efektywności podejmowanych działań. Przeprowadzając badanie logopedyczne, zawsze należy wziąć pod uwagę wiek dziecka i jego możliwości psychofizyczne.

Trening umiejętności społecznych

Niezwykle pomocny w kontaktach z innymi ludźmi, a także radzeniu sobie z własnymi emocjami jest trening umiejętności społecznych. Metoda ta świetnie sprawdza się zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach i polegają na obserwacji zachowania innych uczestników spotkania. Podczas terapii inicjowane są różne scenki, wymuszające interakcje pomiędzy biorącymi udział w zajęciach stronami. Sesje są rejestrowane, by można było omówić później podejście poszczególnych osób do relacji międzyludzkich. Taka forma pomocy zalecana jest między innymi dla dzieci z zespołem Aspergera czy u pacjentów z ADHD.