Problemy rodzinne, stany lękowe oraz zaburzenia snu mają ogromny wpływ na dzieci, dlatego tak ważne jest zapewnienie im odpowiedniego wsparcia i pomocy. Warto skonsultować się ze specjalistą, który ma doświadczenie w pracy z dziećmi. W Pracownii psychologiczno-edukacyjna Zapytajdlaczego.pl znajdziesz terapie skierowane do dzieci z różnego typu zaburzeniami i problemami. Sprawdź, dlaczego warto skorzystać z pomocy tych specjalistów.

Zapytajdlaczego.pl – wyjątkowa pracownia psychologiczno-edukacyjna

Założycielką Pracowni psychologiczno-edukacyjnej Zapytajdlaczego.pl jest Karina Zawieja – magister psychologii, terapeuta zajęciowy oraz trener umiejętności społecznych. W pracowni odbywają się zajęcia dla dzieci do 12 roku życia. Terapia skierowana jest do dzieci, które mają trudności emocjonalne, doświadczają kryzysu w rodzinie lub przeżywają stany lękowe. W Pracowni doskonale odnajdują się również dzieci, których rozwój przebiega nieprawidłowo oraz z deficytami w zakresie funkcji poznawczych.

Nad jakimi problemami pracują dzieci w Pracowni psychologiczno-edukacyjnej Zapytajdlaczego.pl?

Swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie psychologii i pracy z dziećmi specjaliści z pracowni Zapytajdlaczego.pl wykorzystują, wspierając dzieci do 12 roku życia, cierpiące na różne zaburzenia i zmagające się z trudnymi sytuacjami. W ofercie Pracowni znajdziesz zajęcia mające na celu pomoc dzieciom w przypadku:

  • zaburzeń snu – lęków nocnych, moczenia, koszmarów sennych;

  • zaburzeń rozwoju – zaburzeń mowy i komunikacji, trudności z uczeniem się, ADHD, zaburzeń ze spektrum autyzmu;

  • zaburzeń emocjonalnych – lękowych, nastroju, obesyjno – kompulsywnych.

Pracownia zapewnia też wsparcie dzieciom po przeżyciu krytycznego wydarzenia, takiego jak rozwód rodziców, śmierć lub choroba kogoś bliskiego, a także dzieciom z trudnościami adaptacyjnymi.

Jakie zajęcia znajdziesz w ofercie Zapytajdlaczego.pl?

W Pracowni psychologiczno-edukacyjnej Zapytajdlaczego.pl odbywają się konsultacje psychologiczne oraz badania psychologiczne, dzięki którym możliwe jest określenie stanu zdrowia i ewentualnych zaburzeń u dzieci. W placówce tej dziecko może uczęszczać na terapię indywidualną oraz zajęcia grupowe. Specjaliści oferują również:

  • trening umiejętności społecznych,

  • multisensorykę,

  • kreatywne wspieranie rozwoju dziecka.

Z pomocą specjalistów z Pracowni psychologiczno-edukacyjnej Zapytajdlaczego.pl dziecku łatwiej będzie zrozumieć swoje emocje i panować nad nimi, a także będzie czuło się swobodniej w grupie rówieśniczej.