Twoje dziecko ma spektrum autyzmu? Jego problemem jest komunikacja z najbliższym otoczeniem, interakcjami społecznymi, a także ograniczona liczba zainteresowań. Zapisz go na Trening Umiejętności Społecznych, który odbywa się w Centrum Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego Pozytyw-Ka. Pomóż mu swobodnie rozmawiać o przeżywanych trudnościach i problemach.

Trening Umiejętności Społecznych – na czym polega?

Program, jakim jest Trening Umiejętności Społecznych, opracowany został przez Kurta Goldsteina – niemiecko-amerykańskiego neurologa i psychiatrę. To narzędzie do codziennej pracy osobami ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną w lekkim stopniu. Jego głównym zadaniem jest nauka prawidłowych zachowań społecznych, oprócz tego, trening:

  • pomaga rozwiązywać konflikty rówieśnicze;

  • uczy umiejętności, które mogą zostać wykorzystane w życiu codziennym;

  • wspomaga interakcję z rówieśnikami;

  • trenuję prawidłową komunikację międzyludzką.

Zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych są miejscem, gdzie dzieci i młodzież mogą rozmawiać o swoich kłopotach, troskach i problemach. Podczas jego trwania często zawiązują się wieloletnie przyjaźnie.

W czym pomaga Trening Umiejętności Społecznych?

Trening Umiejętności Społecznych pomaga w problemach kontroli emocji i zachowań, trudnościach z pamięcią, koncentracją, a także w kłopotach na tle zaburzeń psychosomatycznych oraz nerwicy.Jednym z ośrodków, który przeprowadza cykle spotkań z dzieci i młodzieżą jest Centrum Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego Pozytyw-Ka z Trzebnicy.

Ośrodek prowadzi również konsultacje dla rodziców, szkolenia, warsztaty oraz terapię integracji sensorycznej. Jego oferta przygotowana jest na podstawie wieloletnich doświadczeń psychologów i psychiatrów.

Podczas uczęszczania na Trening, młodzież uczy się prawidłowo reagować na zaczepki rówieśników i podpuszczenia. Dowiaduje się jak zmniejszyć napięcie w stresowych sytuacjach i podnosi swoją samoocenę. Wielkość korzyści płynących z uczestnictwa młodzieży w Treningu jest potwierdzona naukowo.