Blog Panoramy Firm

Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci

Materiał partnera
2019-08-25
przychodnia

Integracja sensoryczna to szereg procesów przetwarzania oraz organizowania przez mózg docierających do niego informacji z całego ciała oraz wszystkich zmysłów, a także wysłanie odpowiedniej reakcji. Zdolność ta rozwija się u człowieka już w fazie płodowej, a następnie błyskawicznie doskonalona jest w pierwszych miesiącach oraz latach życia. Niestety do specjalistycznych ośrodków, coraz częściej zwracają się rodzice z dziećmi, które mają trudności z utrzymaniem równowagi, mową, czy wykorzystaniem innych zmysłów.

Rozwój integracji sensorycznej

Rozwój integracji sensorycznej związany jest między innymi z rozwojem schematu ciała, reakcji dowolnych, kształtowania się percepcji słuchowej i wzrokowej, kształtowania się stabilnej postawy, a także rozwoju dużej motoryki oraz planowania ruchu i koordynacji kończyn. Zaburzenia w tym zakresie mogą pojawić się zarówno przy chorobach ortopedycznych, jak i neurologicznych. Czasem są one również wywołane czynnikami psychologicznymi, czy przebytymi wypadkami. Problem z integracją sensoryczną mogą mieć np. dzieci z niedorozwiniętych zmysłem słuchu, lub też te niewidome. Niekiedy jednak zaburzenia pojawiają się w późniejszych stadiach rozwoju, na skutek przeżytych traum, wystawiania na ciągły stres, czy nawet depresji. To wtedy dzieci mają problem z pisaniem, czy koncentracją.

Objawy zaburzeń integracji sensorycznej

Do objawów zaburzeń integracji sensorycznej, zaliczyć można nadpobudliwość, nadruchliwość, a także słaba koncentracja dzieci, czy też obniżony ich próg bólu. Pociechy wielokrotnie również mają światłowstręt, źle znoszą hałas, a zwykłe czynności takie, jak obcinanie paznokci, czy czesanie włosów, wywołują u nich agresję, osłabienie, czy wzmożone napięcie mięśni. Zaburzenia integracji sensorycznej rozpoznane mogą być wstępnie przez rodziców wtedy, kiedy dziecko nie chce bawić się na placach zabaw, schodzi ze schodów krokiem dostawnym, czy też wtedy, kiedy ma problemy w kontaktach z rówieśnikami. Pamiętać przy tym należy o tym, że każdy przypadek jest inny, a zburzenie integracji sensorycznej, nie musi wiązać się z upośledzeniami umysłowymi. Dzisiaj istnieją ośrodki, zajmujące się skuteczną terapię, która przywraca komfort życia dziecka.

Ośrodki terapii zaburzeń integracji sensorycznej

Samo zdiagnozowanie zaburzeń integracji sensorycznej jest bardzo złożone i wieloetapowe, a jest przeprowadzane często w interdyscyplinarnych zespołach lekarskich. Jedną z czynności, jest wykonanie specjalnego testu, a także wnikliwa obserwacja zachowań dziecka. Przy stwierdzonym zaburzeniu, rozpoczyna się terapię, która przeprowadzana jest zarówno w domu, jak i w specjalistycznym ośrodku. Tu warto za wzór podać Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej REHABILITACJA, który m.in. gwarantuje w ramach kontraktów z NFZ, skuteczne leczenie dzieci. Odbywa się ono w bezstresowej formie łączącej terapię z zabawą, co przynosi bardzo satysfakcjonujące efekty. Wielokrotnie dzięki pomocy specjalistów, dzieci odzyskują pełną sprawność oraz kontrolę nad swoimi zmysłami oraz ciałem.

Z pełną ofertą NZOZ REHABLITACJA, warto zapoznać się zaś na dedykowanej stronie www. Znajdziesz na niej informacje również o terapiach dla dorosłych, czy o praktykach poradni kardiologicznej, chirurgicznej, ortopedycznej, dermatologicznej, neurologicznej i wielu innych.