Zawód kierowca - bez badań ani rusz

Materiał partnera
2019-09-12
logopeda

Kierowanie pojazdem wymaga nie tylko umiejętności jazdy i znajomości przepisów, ale między innymi także odpowiedniego refleksu, koordynacji ruchowej lub dobrego wzroku, a także niezbędnej sprawności intelektualnej. Dlatego też tak ważne są badania, dotyczące zarówno kandydatów na prawo jazdy, jak i kierowców zawodowych, które weryfikują czy osoba wsiadająca za tzw. „kółko” ma do tego wymagane predyspozycje fizyczne i psychiczne. Co zatem warto wiedzieć o badaniach dla kierowców i kogo one dotyczą?

Badania dla kandydatów na prawo jazdy

Wydawać by się mogło, że pierwszym krokiem na drodze do zdobycia upragnionego prawa jazdy, jest rozpoczęcie odpowiedniego kursu dla przyszłych kierowców. Niemniej jednak, zanim zaczniemy poznawać tajniki przepisów i rozpoczniemy pierwsze jazdy, niezbędne jest wykonanie badań lekarskich na prawo jazdy. Wynika to z faktu, że elementem weryfikującym możliwości kierowania pojazdem jest przede wszystkim opinia lekarska, wymagana od wszystkich chcących zapisać się na kurs prawa jazdy. Warto przy tym pamiętać, że badania tego typu mogą przeprowadzić jedynie uprawnieni lekarze, tacy jak specjaliści z Fides Pracownia psychologiczna Dariusz Rączkowski, który wykonuje kompleksowe badania zarówno jako  lekarz, jak i psycholog. Dodatkowo jeśli podczas wizyty zostaną wykryte jakieś nieprawidłowości, lekarz może skierować nas do konkretnego specjalisty, który zajmie się ujawnionym problemem zdrowotnym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierowcą nie może zostać osoba, która:

 • cierpi na epilepsję (chyba, że nie doświadczyła ataku padaczkowego w ciągu
  2 ostatnich lat),
 • ma cukrzycę w stopniu zaawansowanym,
 • ma schorzenia układu nerwowego, których efektem mogą być pojawiające się niedowłady lub omdlenia,
 • niesłysząca lub cierpiąca na niedosłuch
 • cierpi na postępującą wadę wzroku,
 • cierpi na zaburzenia równowagi,
 • ma zaburzenia psychiczne i w związku z tym przyjmuje leki, po wzięciu których nie można prowadzić samochodu.

Warto przy tym pamiętać, że w świetle przepisów także w pełni zdrowa osoba nie otrzymuje prawa jazdy bezterminowo, gdyż może być ono ważne maksymalnie przez 15 lat, zaś np. przy wadzie wzroku, prawo jazdy nie może być ważne dłużej niż 5 lat.

Jak to jest z badaniami dla kierowców zawodowych

Nieco inne wymogi, niż w przypadku badań kandydatów na prawo jazdy, dotyczą kierowców zawodowych. Wynika to z faktu, że aby potwierdzić brak przeciwwskazań do wykonywania tej profesji, niezbędne są badania lekarskie i psychologiczne dla kierowców zawodowych, które, oprócz ogólnego stanu zdrowia, sprawności wzroku, słuchu i koordynacji ruchowej, obejmują ocenę i opis osoby badanej pod względem psychologicznym, czyli:

 • sprawności intelektualnej i procesów poznawczych – a co za tym idzie spostrzeganie, uwaga oraz analizowanie i rozumienie sytuacji na drodze,
 • sprawności psychomotorycznej – obejmującej refleks oraz szybkość reakcji i koordynację ruchową,
 • osobowość – określającą stopień zrównoważenia kierowcy, a także jego zdolność radzenia sobie w różnych stresujących sytuacjach na drodze,
 • badania w tzw. „ciemni” – określające zdolność do prowadzenia pojazdów w warunkach nocnych.

Kierowcy zawodowi muszą regularnie poddawać się badaniom lekarskim i psychologicznym – do 60. roku życia co 5 lat, a po sześćdziesiątce co 30 miesięcy.

Badania w przypadku utraty prawa jazdy

Wymóg poddania się badaniom obejmuje również tych kierowców, którzy utracili prawo jazdy i chcą je odzyskać. Dotyczy to zarówno badań lekarskich (określających czy fizyczny stan naszego zdrowia pozwala na prowadzenie pojazdów mechanicznych), jak i psychologicznych. Obowiązek ten dotyczy:

 • osób, które przekroczyły limit 24 punktów karnych.
 • osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
 • osób z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,

Badania lekarskie i psychologiczne stanowią niezwykle istotny element, zarówno przy rozpoczęciu naszej drogi w roli kierowcy, jak i w trakcie rozwoju naszej kariery zawodowej „za kółkiem”.

Opracowanie artykułu:

Fides Pracownia psychologiczna Dariusz Rączkowski

ul. 12 Marca 210 B, 84-200 Wejherowo pomorskie
e-mail
www