Ubój trzody chlewnej składa się z kilku czynności, które muszą przebiegać w określonej kolejności i przy zachowaniu odpowiednich zasad. Wszystko jest podyktowane względami humanitarnymi, higienicznymi i organizacyjnymi. Materia uboju zwierząt została unormowana w art. 34 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Jak dokładnie przebiega ten proces? Wyjaśnimy to na bazie doświadczeń ubojni Cezar sp. j..

Przygotowanie zwierząt do uboju

Zwierzęta idące na ubój należy chronić przed stresem, bólem i cierpieniem. Takie humanitarne podejście wpływa również dobrze na jakość wieprzowiny. Mięso od wystraszonych zwierząt z powodów fizjologicznych jest gorsze jakościowo. Dlatego ważne jest jak najspokojniejsze doprowadzenie osobników do stanowiska oszałamiania. Trasa ta przebiega specjalnym korytarzem z zapadkami uniemożliwiającymi ruch do tyłu. Im sprawniej zwierzęta przejdą tę drogę, to są większe szanse, że nie będą nadmiernie zestresowane.

Czynności ubojowe

Przed samym ubojem zwierzęta są ogłuszane, aby utraciły przytomność. Takie postępowanie gwarantuje, że stworzenia nie będą czuć bólu. Jak podkreśla pracownik zakładu Cezar sp. j.:

Trzodę chlewną oszałamia się za pomocą elektronarkozy, która powoduje szok epileptyczny ze spazmem mięśni i przedłużoną utratą świadomości. Zaraz po oszołomieniu wykonuje się kłucie i rozpoczyna się wykrwawianie. Jeżeli proces ten przebiega w pozycji leżącej, to okres między oszołomieniem a kłuciem nie może być dłuższy niż 10 sekund. W przypadku świń wiszących czas ten wynosi 20 sekund.

Czynności przy powłokach zewnętrznych i wytrzewianie

Skórę całej tuszy najpierw się oparza, a następnie odszczecinia. Potem odbywa się proces wytrzewiania, polegający na otwarciu i opróżnieniu jamy miedniczej, brzusznej, piersiowej oraz gębowej. Czynności te wymagają dużej precyzji, tak aby nie doszło do uszkodzenia narządów wewnętrznych. Czas od oszołomienia do wyczyszczenia z wnętrzności nie może być dłuższy niż 45 minut.

Podział tusz

Mięso świni dzieli się na półtusze wieprzowe wzdłuż kręgosłupa. Cięcie przeprowadza się przy użyciu piły tarczowej z natryskiem zimnej wody, aby na bieżąco schładzać narzędzie tnące i oczyszczać mięso z opiłków. Jego celem jest przepołowienie kręgów i odsłonięcie kanałów rdzeniowych. Głowę rozcina się tak, aby nie uszkodzić przysadki mózgowej. Po zakończeniu wytrzewiania tusze oraz narządy wewnętrzne poddawane są badaniom stanu zdrowotnego przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.