Recykling na najwyższym poziomie

Recykling jest nad wyraz ważny. Tylko w ten sposób możemy przeciwdziałać wciąż powiększającej się ilości śmieci, jaka zasypuje ziemię.

Dlaczego recykling jest ważny?

Światowe organizacje od lat biją na alarm, zwracając uwagę na poziom zaśmiecenia ziemi. Niestety nadal problem śmieci stanowi olbrzymi problem na świecie.

Recykling materiałów pochodzących z konstrukcji energetycznych

Przy demontażu stacji, rozdzielni i linii energetycznych powstaje wiele odpadów, które z powodzeniem można uznać za surowce wtórne – np. metale kolorowe.

Jakie metale kolorowe można oddać do skupu?

Skupy złomu mają bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o ochronę środowiska. Zobacz jakie surowce wtórne można spieniężyć.