Czym zajmuje się biegły rewident?

Audyt finansowy jest obowiązkowy dla wybranych spółek i przedsiębiorstw. Kto go wykonuje?

Usługi audytorskie i doradcze

Do usług świadczonych przez biegłych rewidentów można zaliczyć między innymi badanie sprawozdań finansowych firm.

Badanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów

Każde sprawozdanie finansowe przez przesłaniem do organu kontrolnego, powinno być przeanalizowane przez biegłego rewidenta.